Ρώτα τον Ειδικό
  Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο ερώτημα, το οποίο να επιδέχεται μια εξ ίσου σύντομη απάντηση. Το ερώτημα θα δοθεί σε έναν συνεργάτη της Ευωνύμου, σχετικό με το θέμα που θίγεται στο ερώτημα, του οποίου την -επώνυμη- απάντηση θα σας αποστείλουμε. Το ερώτημα μπορεί να αφορά: προτάσεις για βιβλιογραφία και τρόπους διερεύνησης ενός προβλήματος, τεχνικά και νομικά θέματα, ορολογία, κλπ.
 

Ερώτημα

  E-mail*:

στο οποίο 8α αποσταλεί η απάντηση
  Ονοματεπώνυμο*:
  Επάγγελμα*:
  Περιοχή*:
  Διεύθυνση :
  Τηλέφωνο-fax :
  Ηλικία :
Tα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν θα δοθούν σε τρίτους.