Βιβλιογραφία - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Προγράμματα - Δράσεις

Η ανακύκλωση του κάθε κουτιού από αλουμίνιο είναι πλούτος για όλους μας / επιμ. Λακιώτης, Σ., εικ. Σέρμπος, Δ.- [χ.τ.] : Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, [19-;]: εικ.
Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα γλυκά επιφανειακά νερά : παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης (22 - 25 Αυγούστου 2000: Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη): περιλήψεις ανακοινώσεων.- [Αλεξανδρούπολη] : [χ.ό.], 2000, 151 σ.+ πίν.
Βραβευμένες εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1992 - 93.- Αλεξανδρούπολη : Νομαρχία Έβρου, 1993, 56 σ.: εικ.+ σχ.
Βραβευμένες εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1992 - 93 : 2ο γυμνάσιο Ορεστιάδας, γυμνάσιο Ποιμενικού, 4ο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.- Αλεξανδρούπολη : Νομαρχία Έβρου, 1993, 96 σ.: εικ.
Εργασίες των μαθητικών ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Ν. Έβρου.- Αλεξανδρούπολη : Νομαρχία Έβρου, 1993, 79 σ.+ φωτ.
Ιστορία και οικολογία : εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 119 σ.+ πίν.+ χάρτ.
Μελέτη περιβάλλοντος : οικιακά απορρίμματα, ατμοσφαιρική ρύπανση.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 54 σ.
Μουσικές δραστηριότητες : υλικό για παιδαγωγούς - εμψυχωτές.- [Αθήνα] : Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 1996
Ομαδική εσωσχολική και εξωσχολική δραστηριότης : το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Β' Περιφερείας Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων.- Αθήναι : Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης Β.Ε.Ι., 1966, 35 σ.
Περιβαλλοντικές εργασίες μαθητικών ομάδων δημοτικών σχολείων Ν. Έβρου : πρώτη προσέγγιση.- Αλεξανδρούπολη : Νομαρχία Έβρου, 1993, 114 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία της Νομαρχίας Πειραιά.- Πειραιάς : ΝΕΛΕ Πειραιά, 1992, 27 σ.+ σχ.
Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση / επιμ. Μπαγάκης, Γιώργος.- [Αθήνα] : Μεταίχμιο, 2000, 451 σ.
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1993 - 1994 : παράγοντας ζωής και ανάπτυξης του ανθρώπου, προβλήματα λειψυδρίας και ρύπανσης στην Αττική.- Αιγάλεω : [χ.ό.], 1994, 35 σ.+ πίν.
Προγράμματα εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον : conservation volunteers - Greece.- Αθήνα : Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 1998, 37 σ.+ φωτ.
Η προστασία της φύσεως : για τον Έλληνα διδάσκαλο.- Αθήναι : Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 1971, 8 σ.
Η ρύπανση στο Ρέθυμνο.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 32 σ.
Υγρότοποι : σειρά 6 εντύπων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.- Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, [19-;]
Φάκελος για περιβαλλοντική εκπαίδευση : οι υγρότοποι του Νομού Φλώρινας.- Φλώρινα : [χ.ό.], 1993, 54 σ.+ πίν.+ σχ.+ χάρτ.
Φάκελλος για περιβαλλοντική εκπαίδευση : οι υγρότοποι του Νομού Φλώρινας (τεύχος για τους εκπαιδευτικούς).- Πρέσπα : [χ.ό.], 1993, 28 σ.+ πίν.+σχ.
Βαλάκης, Π. Α., Περί των σχολικών εκδρομών : ήτοι εκδρομών Σχολείων παντός είδους, Δημοτικών, Ελληνικών, Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Εμπορικών Σχολών.- Εν Αθήναις : Εστία, 1917, 167 σ.
Βενιζέλου, Γ., Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο.- Αθήνα : ΟΑΕΔ, 1987, 307 σ.
Γερμαντζίδης, Ν., Μαθαίνουμε για το χαρτί και την ανακύκλωση.- Ξάνθη : ΔΠΘ, 1992
Γερμαντζίδης, Ν., Σκουπίδια... για πάντα; / εικ. Κατερτζίδης, ¶.- Ξάνθη : ΔΠΘ, 1992, 16 σ.: εικ.
Γιαννακάκης, Γεώγριος Α., Συλλογαί - ταριχεύσεις.- Αθήναι : [χ.ό.], 1973, 175 σ.+ σχ.
Γοντζές, Η. Χ., Ζωολογία : περιέχουσα την ύλην του προγράμματος των δημοτικών σχολείων.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 80 σ.+ φωτ.
Ευρυγένης, Κ., Χειροτεχνικαί εργασίαι : τάξεις Γ΄- Δ΄.- Αθήναι : Γιαννέλη, 1969,
80 σ.+ σχ.
Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος, Η σκηνή του σχολείου μας : δράματα - σκέτς - ποιήματα για σχολικές γιορτές.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1953, 61 σ.
Καλλίρης, Π., Αναγνωρισμένη μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων της Στυμφαλίας λίμνης του νομού Κορινθίας.- Κόρινθος : [χ.ό.], 1993, 14 σ.: εικ
Καλλίρης, Π., Αναγνωριστική μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων της Στυμφαλίας Λίμνης του Νομού Κορινθίας .- Κόρινθος : [χ.ό.], [1993], 46 σ.: εικ.+ σχ.
Καραΐσκος, Ν., Εφαρμόζοντας προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης : μερικές σκέψεις, προτάσεις, πληροφορίες και ενδεικτικά θέματα για προγράμματα Π.Ε.- Κατερίνη : Καραΐσκος, Ν.(c), 1996, 54 σ.: εικ.
Μακκέυ, Φράνσις, Δραστηριότητες για το περιβάλλον / μετ. Ηλιόπουλος, Αγγ.- Αθήνα : Πατάκης, 1996, 144 σ.: εικ.
Μαραγκάκης, Σ., Ανακύκλωση: τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια ... είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση;.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;]: εικ.
Μαραγκουδάκης, Θεόδωρος Ι., Πρακτικός οδηγός της χειροτεχνίας του δημοτικού σχολείου. τ.1, η πλαστική.- Αθήνα : Διαλησμάς (τυπογρ.), 1925, 79 σ.: εικ.
Μαραγκουδάκης, Θεόδωρος Ι., Πρακτικός οδηγός της χειροτεχνίας του δημοτικού σχολείου. τ.2, η χαρτοτεχνία.- Αθήνα : Δημητράκος, 1927, 150 σ.: εικ.
Μισυρλής, Δημήτριος, Αι σχολικαί εκδρομαί : εισήγησις ανατυπωθείσα εκ των πρακτικών του συνεδρίου λειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως Ε΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας του έτους 1932.- Θεσσαλονίκη : Μ. Τριανταφύλλου και Σίας, 1933, 27 σ.
Παπαμιχαλόπουλος, Ζ., Βασιλικές μαργαρίτες : σχολική οπερέτα σε τρεις πράξεις και τρεις εικόνας.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 32 σ.
Περάκη, Β. Βιομηχανία και περιβάλλον : πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1987 - 1988.- Αιγάλεω : [χ.ό.], 1988, 187 σ.+ σχ.
Στεφάνου, Δημ., Μαθητικαί εξοχαί και κατασκηνώσεις : νομοθεσία, κανονισμός, οδηγίαι, υποδείγματα.- Αθήναι : Αλευρόπουλος (τυπογρ.), 1947, 152 σ.
Τζανακάκη, Ε., Λύτρας, Κ., Οδηγίες για θερμική-οπτική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια σχολεία : Guidelines for thermal-visual comfort and energy conservation in public schools.- Αθήνα : ΚΑΠΕ, 1996, 38 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Drewelow, H. Σχολικές εργασίες στο σπίτι = Haus auf gaben: συμβουλές για δασκάλους / μετ. Δασκαλάκης, Δ. Κ.- Αθήνα : Σύγχρονη Εποχή, 1989, 93 σ.
Ernst, Otto, Ο λιναρόσπορος παιδαγωγός : δράμα σε τρεις πράξεις / επιμ. Λάμψας, Δημήτριος Ι.- Εν Αθήναις : Ελληνική Διδασκαλική Ομοσπονδία, 1934, 121 σ.