Βιβλιογραφία - Σχολικά Βιβλία

Αλφαβητάριο τα καλά παιδιά / εικ. Γραμματόπουλος, Κ. Π.- [Αθήνα] : [χ.ό.], 1952, 169 σ.: εικ.

Αλφαβητάριον.- [Αθήναι] : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1956,
201 σ.: εικ.

Η Ελλάδα μας.- Αθήναι : Κνωσός, [19-;], 64 σ.+ χάρτ.

Η Ευρώπη μέσα στη Γη.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 49 σ.

Λεύκωμα φυσικής ιστορίας: συμπληρωματικόν εποπτικόν, διδακτικόν βοήθημα των κρατικών βιβλίων τετάρτης τάξεως.- Αθήναι : Αγκυρα, 1971, [χ.α.]: εικ.

Παγκόσμια γεωγραφία.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 176 σ.: εικ.

Πειράματα φυσικής.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, [19-;], 99 σ.: εικ.

Φυσική ιστορία.- Αθήναι : Αφοί Ρόδη, [19-;], 95 σ.+ φωτ.

Φυσική ιστορία : για την Ε' τάξη.- [Αθήναι] : Αφοί Ρόδη (τυπ.), [19-;], 65 σ.: εικ.

Χάρτης Στερεάς Ελλάδος.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;]

Χάρτης της Ελλάδος κατά Νομούς.- [Αθήναι] : Ελληνικόν Μέλλον, [19-;]

Χαρτογραφία Ελλάδος.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 32 σ.+ χάρτ.

Χαρτογραφία Ευρώπης.- Αθήναι : Ατλαντίς, [19-;], [χ.α.]+ χάρτ.

Αλοΐζος, Α., Φυσική ιστορία (ζωολογία - φυτολογία) : Δ' δημοτικού (και 2ον έτος συνδιδασκαλίας Γ' και Δ' τάξεως).- Αθήναι : Αλικιώτης, [19-;], 74 σ.: εικ.

Αλοΐζος, Α., Ελληνική Ιστορία Γ' Δημοτικού.- Αθήναι : Αλικιώτης, 1946, 62 σ.: εικ.

Αλοΐζος, Α., Αρχαία Ελλάδα Ελληνική Ιστορία Δ' Δημοτικού.- Αθήναι : Αλικιώτης, 1947, 88 σ.: εικ.

Αλοΐζος, Α., Ζωολογία : Γ' και Δ' Δημοτικού.- Αθήναι : Αλικιώτης, 1946, 96 σ.: εικ.

Αλοΐζος, Α., Φυτολογία : Γ' και Δ' Δημοτικού.- Αθήναι : Αλικιώτης, 1946, 80 σ.: εικ.

Αλοΐζος, Α., Γραμματική Δημοτικής για την Γ' και Δ' τάξη των δημοτικών σχολείων σύμφωνα με τη νεοελληνική γραμματική Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων.- Αθήναι : Αλικιώτης, 1946, 83 σ.

Αλοΐζος, Α., Αριθμητική και προβλήματα Γ' και Δ' δημοτικού (1ο και 2ο έτος συνδιδασκαλίας).- Αθήναι : Αλικιώτης, 1946, 87 σ.

Αλοΐζος, Α., Γεωγραφία της Ελλάδος Γ' και Δ' δημοτικού. (Με 16 χάρτες και πολλές εικόνες χαρακτηριστικές).- Αθήναι : Αλικιώτης, 1947, 110 σ.: εικ.+ 16 χάρτ.

Αλοΐζος, Α., Γεωγραφία της Ελλάδος : Γ' καί Δ' δημοτικού.- [χ.ό.] ; Αθήναι, [19-;], 112 σ.

Αναμίτης, Π., Περίληψις Βιολογίας. Τάξη ΣΤ'/ επίμ. Σεκλειζιώτης, Α. Κ.- Αθήναι : Νικόδημος, [19-;], 40 σ.

Ανδριόπουλος, Π., Οικονομικά θέματα ιστορίας : δια τους υποψηφίους οικονομικού κύκλου.- Αθήναι : Οικονομικό Φροντιστήριο Αθηνών, 1974, 85 σ.

Αντωνιάδης, Αντώνιος Ι., Γεωγραφία φυσική και πολιτική : μετά των στοιχειοδεστάτων γνώσεων της μαθηματικής και της φυσικής ιστορίας διηρημένη εις μέρη τρία.- Εν Αθήναις : Βλαστός, 1888, 290 σ.

Αντωνόπουλος, Π., Παγκόσμιος Σχολικός Άτλας.- Αθήναι : Βυζάντιον, [19-;], 42 σ.+ χάρτ.

Αντωνόπουλος, Π., Σχολικός Άτλας Ελλάδος.- Αθήναι : Βυζάντιον, [19-;], 24 σ.+ χάρτ.

Αποστολίδης, Δημήτριος, Τεχνολογία ήτοι στοιχειώδεις γνώσεις : περί των εν χρήσει μεθόδων και υλών εις κατασκευήν όλων των αναγκαιούντων εις τον κοινωνικόν άνθρωπον αντικειμένων.- Εν Αθήναις : Ερμού (τυπογρ.), 1864, 160 σ.

Βαρουξάκης, Α. Δ., Οικιακή οικονομία.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, 1905, 172 σ.

Βέργος, Γ., Βοσταντζής, Κ., Γεωγραφικός Άτλας Ελλάδος.- [χ.τ.] : Φεραίος, [19-;], 48 σ.+ χάρτ.

Βλαχάκης, Δημήτριος Γ., Καρουμπάλης, Ευθύμιος Γ. Υγιεινή : για χρήση των μαθητών της Β' τάξης των γυμνασίων.- Αθήνα : [χ.ό.], 1976, 144 σ.

Βλαχιάς, Δ., Κανάκης, Ν., Φράγκου, Ν., Χαρτογραφία νέου τύπου. Τεύχος Β' : Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Κρήτη.- Αθήναι : Καμπανάς, [19-;], 26 σ.+ χάρτ.

Βλάχου, Λ., Δρίβας, Ι. Γ., Η Ελλάδα μας. Γεωγραφία για την τρίτη και για την τετάρτη τάξη του δημοτικού.- Αθήναι : Φωτιάδης, 1947, 123 σ.+ φωτ.+ χάρτ.

Βλέσσας, Γ. Σ., Χαρτογραφία Ευρώπης.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], [χ.α.]+ χάρτ.

Βλέσσας, Γ. Σ., Χαρτογραφία Ελλάδος.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], [χ.α.]+ χάρτ.

Βλέσσας, Γ. Σ., Νέο τετράδιο χαρτογραφίας Ευρώπης.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], [χ.α.]+ χάρτ.

Βλησίδης, Θ., Στοιχεία ανθρωπολογίας : δια την Δ' τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, 1937, 109 σ.+ σχ.

Βλησίδης, Θ. Σ., Στοιχεία ορυκτολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Μαντζαβελάκης, 1913

Βλησίδης, Θρασύβουλος, Στοιχεία φυτολογίας : εγκριθέντα δια μίαν πενταετίαν. Προς χρήσιν των μαθητών της Δευτέρας τάξεως των ημιγυμνασίων και εξατάξιων γυμνασίων.- Αθήναι : Ι. Σιδέρης, 1937, 176 σ.: εικ.

Βορεάδης, Γ. Δ., Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Δ' τάξεως των εξατάξιων γυμνασίων.- Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1940, 176 σ.: εικ.+ σχ.

Βοσταντζής, Κ., Λελέκης, Γ., Φυσική ιστορία. Τάξις Γ' (Και Α' έτος συνδιδασκαλίας ΓΔ').- Αθήναι : Φεραίος, [19-;],128 σ.+ σχ.

Βούρος, Ν. Γ., Στοιχεία ιχνογραφίας : επί τη βάσει γαλλικών και γερμανικών συγγραμμάτων συνταχθέντα. τ. 2, γραμμική ιχνογραφία.- Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικόν τυπογραφείον, 1893, 86 σ.+ πίν.

Βρυώνης, Νικόλαος, Εξέτασις των μαθητών περί ναυτιλίας.- Εν Σύρα : Ν. Γραβινός, Συμεών Πελοπονήσιος και Ι. Γαρουφάλης, 1831, 194 σ. + σχ. + χάρτ.

Γαβαλάς, Λ., Γεωγραφία της Ευρώπης : δια τους μαθητάς της ΣΤ' τάξεως των δημοτικών σχολείων.- Πάτραι : Καγιάφας, [19-;], 125 σ.: εικ.+ σχ.+ χάρτ.

Γαβαλάς, Λ., Διαμαντόπουλος, Ν., Κυριαζόπουλος, Α., Γεωγραφία : Γ' τάξις δημοτικού σχολείου.- Πάτρα : Καγιάφας, [19-;], 91 σ.: εικ.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Εγχειρίδιον φυτολογίας : δια την Β' τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1962, 263 σ.+ πίν.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Εγχειρίδιον φυτολογίας. Α' γυμνασίου.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1969, 263 σ.

Γαβρεσέας, Π., Εγχειρίδιον φυτολογίας.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων 1950, 247 σ.: εικ.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Παπαδόπουλος, Π., Ζωολογία ανθρωπολογία και ορυκτολογία : πέμπτης και έκτης δημοτικού (δεύτερο έτος συνδιδασκαλίας).- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 112 σ.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Εγχειρίδιον φυτολογίας : προς χρήσιν των μαθητών της Β' τάξεως των εξαταξίων γυμνασίων και ημιγυμνασίων και της Δ' των οκταταξίων γυμνασίων.-Αθήναι : Δημητράκος, [1947;], 156 σ.: εικ.

Γαβρεσέας, Π., Γεωγραφία Ευρώπης : δια την Β'τάξιν εξαταξίων γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1963, 251 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.,+ χάρτ.

Γαβρεσέας, Π., Εγχειρίδιον φυτολογίας : δια την Β' τάξιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1964, 263 σ.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Παπαδόπουλος, Π., Φυτολογία και ορυκτολογία πέμπτης και έκτης δημοτικού (Πρώτον έτος συνδιδασκαλίας).- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 68 σ.+ σχ.

Γαβρεσέας, Π., Ανθρωπολογία μετά μεθοδικών περιλήψεων : προς χρήσιν των υποψηφίων δια τας ανωτέρας σχολάς καθώς και των μαθητών των ανωτέρων σχολών των γυμνασίων.- Αθήναι : Παπαζήσης, [19-;], 128 σ.+ σχ.

Γερμανός, Ν. Κ., Εγχειρίδιον ζωολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων και παρθεναγωγείων.- Εν Αθήναις : Σαλίβερος, 1928

Γερμανός, Ν. Κ., Εγχειρίδιον ζωολογίας προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων και παρθεναγωγείων.- Εν Αθήναις : Σαλίβερος, 1921, 204 σ.+ σχ.

Γεωργαλάς, Γ. Κ., Μάλλιαρη - Πατέρα, Α., Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας. Α' λυκείου.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1966, 287 σ.+ φωτ.

Γεωργαλάς, Γ. Κ., Μάλλιαρη - Πατέρα, Α., Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1968, 287 σ.+ φωτ.

Γεωργιάδης, Κ. Ι., Πατριδογραφία : Ρόδος, Δωδεκάνησα. Για την Γ' τάξη του δημοτικού (και για το Α΄ κύκλο στις συνδιδασκόμενες τάξεις Γ' και Δ').- Αθήνα : [χ.ό.], 1969, 150 σ.: εικ.+ χάρτ.

Γεωργιάδης, Μάνος Θ., Μεταλλουργία : προς χρήσιν των μαθητών των Ν. σχολών εμπορικού ναυτικού και βιομηχανίας .- Εν Πειραιεί : Αδελφοί Λιόντη, 1958, 134 σ.

Γεωργόπουλος, Ι. Σ., Η χημεία του δημοτικού σχολείου κατά το ισχύον πρόγραμμα : προς χρήσιν των διδασκόντων.- Αθήναι : Δημητράκος, 1933, 78 σ.+ σχ.

Γεωργόπουλος, Χ., Φυσική ιστορία (φυτά και ζώα της πατρίδος μας) : δια την Δ' τάξι και το Β' έτος συνδιδασκαλίας.- Αθήνα : Ατλαντίς, [19-;], 104 σ.+ σχ.

Γεωργόπουλος, Χ. Δ., Φυσική ιστορία (φυτά και ζώα της πατρίδος μας). Δια την Γ' τάξιν και το Α' έτος συνδιδασκαλίας.- [Αθήναι] : Ατλαντίς, [19-;], 134 σ.: εικ.

Γιαβάσης, Γ. Α. Μεθοδική σειρά ξυλοτεχνίας.- Εν Αθήναις : Αθανάσ. Γ. Δεληγιάννη (τυπογρ.), 1912, 68 σ.+ σχ.

Γιαννέλης, Ι. Κ., Η Ελλάδα μας. Γεωγραφία. Τάξεις ΓΔ'.- Αθήναι : Γιαννέλης, [19-;], 190 σ.,+ φωτ.

Γιαννέλης, Κ., Πατριδογνωστικός χάρτης.- Αθήναι : Γιαννέλης, [19-;],+ χάρτ.

Γιαννιάς, Δ., Γιαννάκος, Δ., Φυσική ιστορία : για την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου και για τον Β' χρόνο συνδιδασκαλίας Ε' και ΣΤ' τάξης.- Αθήναι : Αλικιώτης, [19-;], 102 σ.: εικ.+ σχ.

Γιαννιάς, Δ., Γιαννάκος, Δ., Φυσική ιστορία : για τη Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Φως, [19-;], 94 σ.: εικ.

Γιαννιάς, Δ., Γιαννάκος, Δ., Φυσική ιστορία : ζωολογία - φυτολογία για την Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου και τον Α' χρόνο συνδιδασκαλίας Ε'και ΣΤ'.- Αθήναι : Αλικιώτης, [19-;], 132 σ.+ σχ.

Γιαννιάς, Δ. Ν., Γεωγραφία της Ευρώπης : τάξις ΣΤ'.- Αθήναι : Φως, [19-;], 125 σ.: εικ.+ πίν.+ σχήμ.+ χάρτ.

Γιαννόπουλος, Γιάννης, Αναγνωστικόν : έκτης δημοτικού.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1949, 270 σ.: εικ.

Γκανιός, Ν., Παπαδάκης, Μ., Παπαδάκης, Σ., Φυσική ιστορία : δια την Ε'- ΣΤ' τάξιν των δημοτικών σχολείων. Πρώτο έτος συνδιδασκαλίας.- Αθήνα : Ατλαντίς, [19-;], 88 σ.: εικ.+ σχ.

Γοντζές, Η. Χ., Ζωολογία : για τις κατώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Δημητράκος, 1939, 103 σ.: εικ.

Γόντζες, Ηλίας Χ., Ζωολογία : περιέχουσα την ύλην του προγράμματος των δημοτικών σχολείων. τ. 2, προς χρήσιν των μαθητών της Ε' και ΣΤ' τάξεως.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;], 80 σ.: εικ.

Γόντζες, Ηλίας Χ., Ζωολογία : για τις κατώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. τ. 1.- Αθήνα : Δημητράκος, 1933, 100 σ.

Δεϊμέζη - Καλιότσου, Άννα , Φυτά και ζώα της πατρίδας μας : Δ' δημοτικού.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1976, 187 σ.: εικ.

Δημητράκος, Δ., Γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής / επίμ. Τσαμασφύρος, Δ.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;]

Δημητράτος, Π., Μαθήματα γεωγραφίας εις τρία βιβλία. 1. η Ελλάδα : για την τρίτη και τετάρτη δημοτικού. 2. ήπειροι και ωκεανοί.- Εν Αθήναις : Εστία, [19-;], 107 σ.: εικ.

Δημητράτος, Π., Μαθήματα γεωγραφίας εις τρία βιβλία : 2. ήπειροι και ωκεανοί.- Εν Αθήναις : Εστία, [19-;], 110 σ.: εικ.

Δούκα, Δ., Καραγιαννόπουλος, Ε., Μάλλη, Σ., Φυσική ιστορία : για την Ε' τάξη του δημοτικού και τον Α' χρόνο συνδιδασκαλίας Ε' και ΣΤ' τάξεων.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, 1947, 79 σ.: εικ.

Ευσταθίου, Α., Παγκόσμιος γεωγραφία : μαθηματική - πολιτική - οικονομική - συγκριτική .- Αθήναι : Παπαδημητρίου, 1967, 200 σ.

Ευσταθίου, Α., Παγκόσμιος γεωγραφία : μαθηματική πολιτική - οικονομική συγκριτική: δια τους υποψηφίους ανωτάτων σχολών.- [χ.ό.] ; Αθήναι, [19-;], 200 σ.

Ζαγανιάρης, Δημήτριος Ν., Η φυτολογία και η διδακτική της.- Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1934, 35 σ.

Ζαμάριος, Α., Στοιχεία εμπειρικής ψυχολογίας : προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και διδασκαλείοις διδασκομένων.- Εν Αθήναις : Εστία, 1902, 169 σ.

Ζαχαρίου, Α. Ν., Διαιτολογία : δια την χρήσιν μαθητριών μέσης εκπαιδεύσεως και σχολών οικιακής οικονομίας.- Αθήναι : [χ.ό], [19-;], 92 σ.+ πίν.+ σχ.

Ζηκίδης, Γεώργιος Δ., Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας.- Εν Αθήναις : Ι. Σιδέρης, 1903, 62 σ.

Ιατρόπουλος, Αλέξανδρος Σ., Στοιχεία χημείας ανόργανου και οργανικής : προς χρήσιν των γυμνασίων Ισταμπούλ : Φαζιλέτ (τυπόγρ.), 1943, 479 σ.

Καλεμικέρης, Κ., Τζολάκης, Ευ., Γεωλογία και ορυκτολογία.- Εν Αθήναις : Σαλιβέρος, 1917, 140 σ.

Καλοποθάκη, Μ. Μ., Στοιχεία υγιεινής δια διδασκαλεία και παρθεναγωγεία.- Εν Αθήναις : Αθηναίς (τυπογρ.), 1904, 144 σ.

Καμπανάς, Η. Ι., Χαρτογραφία Ε' τάξεως.- Αθήναι : Καμπανάς, [19-;]

Καμπανάς, Η. Ι., Χαρτογραφία ΣΤ' τάξεως.- Αθήναι : Καμπανάς, [19-;]

Καμπανάς, Ι., Φυσική ιστορία : ζώα, φυτά και ορυκτά της πατρίδας μας. Δ' δημοτικού (και Β' έτους συνδιδασκαλίας Γ'-Δ').- Αθήναι : Καμπανάς, [19-;] 112 σ.+ φωτ.

Καμπανάς, Ι., Νέα γεωγραφία της Ευρώπης : ΣΤ' δημοτικού και Β' έτους συνδιδασκαλίας Ε'και ΣΤ'.- Αθήναι : Καμπανάς, [19-;], 105 σ.: εικ.+ πίν.

Καραγιάννη, Νέος χάρτης γεωγραφικών όρων.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;]

Καραγιαννίδης, Α., Γεωγραφία : δια τα δημοτικά σχολεία.- Εν Αθήναις : Δίκαιος, 1906, 103 σ.

Κατάκης, Σ. Ε., Ζωολογία και φυτολογία : Α' γυμνασίου: [Αθήνα] : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, [1965], 319 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.

Κατσίγρα, Α., Στοιχεία υγιεινής και νοσηλείας : προς χρήσιν της Γ' τάξεως των ελληνικών σχολείων και των αντιστοίχων των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως.- Αθήναι : Εστία, 1929, 109 σ.+ σχ.

Κατσίγρα, Α., Υγιεινή : προς χρήσιν των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων.- Εν Αθήναις : Εστία, 1919, 95 σ.

Κολοβός, Φ., Λύκος, Ν., Πεταλούδες : πατριδογνωσία: για τη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Κένταυρος, [19-;], 118 σ.+ σχ.

Κορέλη, Ε., Η γεωγραφία της Ελλάδος. Τάξεως Γ'-Δ'.- [Αθήνα] : Νικόδημος, [19-;], 190 σ.: εικ.

Κούτρας, Ι. Π., Γεωγραφία των ηπείρων (εκτός Ευρώπης).- Αθήναι : Λουκόπουλος, [19-;], 112 σ.: εικ.

Κουτσομητόπουλος, Δ., Βοτανική μετά ορυκτολογίας και γεωλογίας προς χρήσιν των γυμνασίων και παρθεναγωγείων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας.-
Εν Αθήναις : Παλαμήδης, 1885, 172 σ.+ σχ.

Κυριακόπουλος, Δ., Γεωγραφία της μεγάλης Ελλάδος με πολλές εικόνες για τα δημοτικά σχολεία.- Αθήναι : Σιδέρης, 1930, 184 σ.

Κυριακόπουλος, Δ. Μ., Γεωγραφία της παλαιάς και νέας Ελλάδος : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων εν γένει.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, 1916, 88 σ.

Κυριακόπουλος, Δημήτριος, Γεωγραφία της μεγάλης Ελλάδας : με πολλές εικόνες: για την Γ' και Δ' τάξη των δημοτικών σχολείων.- Αθήναι : Ι. Σιδέρης, 1947, 71 σ.

Κωνσταντινίδης, Χριστόφορος Ι., Ανθολογία των παίδων : ήτοι συλλογή ποιημάτων και ασμάτων.- Εν Αθήναις : Δημήτριος Κοκκινάκης, 1900, 112 σ.

Λάζος, Ιωάννης Ν., Γεωγραφία της Ελλάδος : Δια την Δ' τάξιν των Δημοτικών σχολείων κατά το αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου.- Αθήναι : Σαλίβερος Μιχαήλ Ι., 1937, 76 σ.

Λαμπίσης, Γ., Ζωολογία : μετά εκατόν χαλκογραφημένων, προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων .- Εν Κωνσταντινουπόλει : Βουτυράς (τυπογρ.), 1880

Λάμπρου, Ε., Οικιακή νοσηλευτική : προς χρήσιν των μαθητριών των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 119 σ.

Λέκκα, Χ., Φυτά και ζώα της πατρίδας μας. Γ' δημοτικού.- Αθήνα : Πεχλιβανίδης, 1974, 270 σ.+ φωτ.

Λυγκώνης, Σ., Φυσική ιστορία Ε' - ΣΤ'. Δεύτερο έτος συνδιδασκαλίας.- Αθήναι : Ατλαντίς, [19-;], 100 σ.+ φωτ.

Λύκος, Νικόλαος, Πατούλας, Θεόδωρος, Φυσική ιστορία : προς χρήση των μαθητών της Ε' και ΣΤ' τάξεως των Δημοτικών σχολείων. Δεύτερο έτος συνδιδασκαλίας.- Αθήναι : Κένταυρος, 1966, 150 σ.: εικ.

Λυμπέρης, Λ., Καφεντζής, Ε., Φυσική ιστορία.- Αθήναι : Λουκόπουλος, [19-;], 111 σ.

Λυμπέρης, Νικόλαος Γ. Η διδασκαλία της γεωγραφίας κατά το σχολείον εργασίας : εν τη Γ' και Δ' τάξει του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι: [χ.ό.], 1942, 69 σ.

Μάζης, Α. Ε., Γεωγραφία. Δια την Ε' τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων παλαιού τύπου.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1947, 188 σ.+ φωτ.

Μακρής, Αθανάσιος, Το μάθημα της γεωγραφίας υπό το πρίσμα της συγχρόνου ερεύνης : μια προσωπική πειραματική προσπάθεια.- Πάτραι : [χ.ό.], 1970, 53 σ.

Μαλλής, Σ., Καραγιαννόπουλος, Ε., Φυσική ιστορία δια την Ε' και ΣΤ' τάξιν των δημοτικών σχολείων είτε διδάσκονται χωριστά είτε συνδιδάσκονται. Αθήναι : Σίδερης, 1940, 160 σ.+ σχ.

Μαρσέλος, Α. Α., Γεωγραφία Αιγύπτου και Σουδάν : προς χρήσιν των εν Αίγυπτω Ελληνικών σχολείων.- Αλεξάνδρεια : Σεράπειον, 1940, 120 σ. + χάρτ.

Ματαράγκας, Γ. Θ., Οικονομική γεωγραφία της Ελλάδος: δια τους μαθητάς της Γ' τάξεως των εμπορικών σχολών.- Αθήναι : Αλικιώτης, [19-;], 144 σ.+ πίν.+ σχ.+ χαρτ.

Μαυριάς, Γ., Λύκος, Ν., Αττική, Αθήνα - Πειραιάς, Στερεά Ελλάς : πατριδογνωσία - γεωγραφία.- Αθήναι : Κένταυρος, 1966, 64 σ. + σχ.

Μαυριάς, Γ. Κ., Κανιούρας, Δ., Φυσική ιστορία : ζώα και φυτά της πατρίδος μας.- Αθήναι : Μαυριάς, 1968, 95 σ.

Μαυριάς, Γ. Κ., Γεωγραφία της Ελλάδος : για την Γ' και Δ' τάξι του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Ατλαντίς, 1959, 144 σ.: εικ

Μαυριάς, Γ. Κ., Βοσταντζής, Κ., Κατσαδήμας, Δ., Γεωγραφία της Ελλάδος : για την Γ' και Δ' τάξιν του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Κένταυρος, 1960, 160 σ.: εικ.

Μέγας, Α. Ε., Φυσική ιστορία : βιολογικώς συντεταγμένη. Προς χρήσιν των μαθητών της Α' τάξης των ελληνικών σχολείων.- 152 σ.: εικ.

Μέγας, Α. Ε., Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας : δια την Β' τάξιν των τετραταξίων γυμνασίων και την αντίστοιχην τάξιν των λοιπών εκπαιδευτηρίων της μέσης εκπαιδεύσεως.- Εν Αθήναις : Εστία, 1928

Μέγας, Α. Ε., Κοσμογραφίας πρακτικά μαθήματα. (Προς χρήσιν της ΣΤ' τάξεως των αστικών και της Γ' των ελληνικών σχολείων επί τη βάσει δοκίμων Γαλλικών και Αγγλικών συγγραμμάτων μετά 36 καλλιτεχνικών εικόνων.).- Εν Αθήναις : Κουσουλίνος (τυπογρ.), 1896, 100 σ.: εικ.+ πίν.

Μέγας, Γεώργιος Α., Γεωγραφία. Μέρος δεύτερο : αι ήπειροι(εκτός Ευρώπης). Διά την Γ' τάξιν του γυμνασίου.- Εν Αθήναις : Εστία, 1939, 176 σ.: εικ.+ χάρτ.

Μέγας, Γεώργιος Α., Γεωγραφία της Ελλάδος δια την Α' τάξιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1948, 204 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.+ χάρτ.

Μηλιαράκης, Σ., Εγχειρίδιον φυτολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων ορυκτολογίας και γεωλογίας .- Εν Αθήναις : Κωνσταντινίδης, 1888, 179 σ.: εικ.

Μηχιώτης, Χ. Θ., Άτλας της Ελλάδος : γεωφυσικός - πολιτικός - παραγωγικός-τουριστικός - ιστορικός.- Αθήναι : Κασταλία, [19-;], 30 σ.+ χάρτ.

Μπέλλος, Α., Υγιεινή : δια την δευτέραν τάξιν των γυμνασίων.- Αθήναι : Εκλαϊκευμέναι Ιατρικαί Εκδόσεις, 1971, 237 σ.+ πίν.+ σχ.

Οικονομίδης, Β. Γ., Αναγνωστικόν : Β' δημοτικού.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1959, 221 σ.+ σχ.

Οικονομίδου, Ι. Γ., Μαθήματα γενικής βιολογίας δια την ΣΤ' τάξιν των γυμνασίων.-
Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1969, 270 σ.: εικ.+ φωτ.

Οικονόμου, Π. Π. Αθήναι και η πέριξ χώρα : δοκίμιον πατριδογνωσίας προς χρήσιν των σχολείων και προς ιδίαν μελέτην.- Εν Αθήναις : Κωνσταντινίδης, 1889, 422 σ.: εικ.

Ολύμπιος (Ιωαννίδης), Δ., Εγχειρίδιον γεωγραφίας.- Εν Αθήναις : Κορίννης, 1892, 480 σ.

Ορφανουδάκης, Κ. Ν., Γραμμική ιχνογραφία θεωρητική και εφηρμοσμένη προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων.- Εν Κωνσταντινούπολει : Βουτυράς (τυπογρ.), 1885, 63 σ.+ σχ.

Παντελούρης, Ευαγόρας Μ., Ανθρωπολογία : δια την τετάρτην τάξιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1940, 109 σ. : εικ.

Παπαγεωργίου, Γ. Χ., Στοιχειώδης κοσμογραφία : προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και τοις ανωτέροις παρθεναγωγείοις μαθητευόντων.- Εν Αθήναις : Κωσταντινίδης (τυπογρ.), 1892, 176 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.

Παπαδάκης, Σ., Γκανιός, Ν., Παπαδάκης, Μ., Φυσική ιστορία : δια την Ε'- ΣΤ' τάξιν των δημοτικών σχολείων. Δεύτερον έτος συνδιδασκαλίας .- Αθήναι : Ατλαντίς, [19-;]
124 σ.: εικ.+ σχ.

Παπαδόπουλος, Δ., Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος : για την Δ' τάξη των δημοτικών σχολείων.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 64 σ.: εικ.

Παπαδόπουλος, Π., Παπαδόπουλος, Δ., Φυσική ιστορία : φυτολογία - ζωολογία - ορυκτολογία.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 95 σ.: εικ.

Παπαϊωάννου, Γ. Δ., Φυσική ιστορία (φυτολογία - ζωολογία - ανθρωπολογία) : για την ΣΤ' τάξι του δημοτικού και για τον Α' χρόνο της συνδιδασκαλίας Ε' και ΣΤ' τάξεων.- Αθήναι : Σιδέρης, [19-;], 103 σ.+ σχ.

Παπαϊωάννου, Γ. Δ., Ξενιώτης, Κ. Ν., Νεωτάτη γεωγραφία της Ελλάδος : για τις Γ' και Δ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.- Αθήναι : Σιδέρης, 1962, 132 σ.: εικ.+ πίν.+ χάρτ.

Παπαϊωάννου, Π. Π., Η Ευρώπη : χαρτογεωγραφία ΣΤ' τάξεως.- Αθήνα : Εστία, [19-;], 27 σ.+ χάρτ.

Παπαϊωάννου, Π. Π., Ήπειροι εκτός Ευρώπης. Χαρτογεωγραφία Ε' τάξεως.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 27 σ.+ χάρτ.

Παπαϊωάννου, Π. Π., Η Ελλάδα. Χαρτογεωγραφία Δ' τάξεως.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 27 σ.+ χάρτ.

Παπασπύρου, Ν., Νέα γεωγραφία : η Ευρώπη για την έκτη τάξη του δημοτικού.-
Αθήναι : Τζακάς - Δελαγραμμάτικας, [19-;], 136 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.

Παπασπύρου, Ν., Δώρου, Μ., Η φυσική ιστορία του δημοτικού σχολείου. Τάξις έκτη και 2ον έτος Ε' και ΣΤ'.- Εν Αθήναις : Τζακάς - Δελαγραμμάτικας, 1935, 111 σ.+ σχ.

Παπασπύρου, Ν., Γεωγραφία της Ευρώπης : δια την ΣΤ' τάξιν του δημοτικού σχολείου.- [Αθήνα] : Ατλαντίς, [19-;], 175 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.

Πασχάλης, Σπύρος, Ιχνογραφία : προς χρήσιν των μαθητών της Γ' τάξεως των ελληνικών σχολείων δια την τριετίαν 1928 - 1931.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, Δ. και Π., 1928, 19 σ.

Πατρίδης, Σ., Στοιχεία υγιεινής : προς χρήσιν των γυμνασίων.- Αθήναι : Καραβάκος, [1932], 65-275 σ.

Πατρίδης, Σ., Στοιχεία υγιεινής : προς χρήσιν των μαθητών των γυμνασίων.-
Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1931, 174 σ.

Πατσόπουλος, Δ., Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας : φυσική και πολιτική δια την Α' τάξιν των ελληνικών σχολείων.- Εν Αθήναις : Τερζόπουλος, 1912, 118 σ.

Πέτριτς, Α., Στοιχεία φυσικής γεωγραφίας.- Αθήναι : Κολλάρου, [19-;], 143 σ.: εικ.

Πετρούνιας, Β, Αναγνωστικόν : Γ' δημοτικού.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1957, 246 σ.: εικ.

Σακελλαρόπουλος, Μ. Κ., Φυσική ιστορία : προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως των ελληνικών σχολείων.- Εν Αθήναις : Μαντζαβελάκης, 1913, 72 σ.+ σχ.

Σαμιωτάκης, Κωνσταντίνος Χρ., Στοιχεία πειραματικής φυσικής : προς χρήσιν των ανωτέρων δημοτικών σχολείων, εγκριθέντα και εισαχθέντα δια το σχολικόν έτος 1911 - 1912.- Εν Χανίοις : Γοργία Π. Φορτσάκη (βιβλιοπωλείο), 1911, 218 σ.+ σχ.

Σαρρής, Ι., Γεωγραφία : πέμπτης και έκτης δημοτικού.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 110 σ.+ σχ.

Σαρρής, Ι., Γεωγραφία : προς χρήσιν των μαθητών της Α' τάξεως των ελληνικών σχολείων.- Εν Αθήναις : Ζηκάκης, 1921, 78 σ.+ σχ.

Σδριν, Ε., Σφακιανός, Γ., Στοιχεία οικιακής οικονομίας (τεύχος Β') : διαιτητική, νοσηλευτική, οικογένεια, παιδοκομία.- [Αθήναι] : Εστία, [19-;], 144 σ.: εικ.

Σδριν, Ε., Σφακιανός, Γ., Στοιχεία οικιακής οικονομίας : προς χρήσιν των μαθητριών των Α', Β' και Γ' τάξεων των γυμνασίων. Τεύχος Α: ένδυσις, οίκησις, τροφογνωσία.-[Αθήναι] : Εστία, [19-;], 146 σ.: εικ.+ σχ.

Σεργάκη - Χουρδάκη, Πόπη, Οικιακή οικονομία και διαιτητική.- Κρήτη : [χ.ό.], 1954,
72 σ. + σχ.

Σεργάκη - Χουρδάκη, Πόπη, Βρεφοκομία.- Κρήτη : [χ.ό.], 1954, 31 σ.

Σεργάκη - Χουρδάκη, Πόπη, Διαιτητική.- Κρήτη : [χ.ό.], 1954, 44 σ.

Σεργάκη - Χουρδάκη, Πόπη, Καλή συμπεριφορά.- Κρήτη : [χ.ό.], 1954, 27 σ.

Σέττας, Κ. Σ., Σύστημα σχολικής χειροτεχνίας. τ. 1.- Αθήναι : τυπογραφείον Δ. Δελλή, 1937, 170 σ.+ σχ.

Σκερκέμης, Λ. Γ., Η χειροτεχνία στο Σχολείο : πρακτικές οδηγίες με παραστατικές εικόνες.- Αθήνα : [χ.ό.], [19-;], 120 σ.+ σχ.

Σκορδέλης, Βλάσης Γ., Μαθήματα φυσικής ιστορίας : δια τα δημοτικά σχολεία και παρθεναγωγεία.- Εν Αθήναις : Ανέστης Κωντσαντινίδης (τυπογρ.), 1885, 157 σ.

Σπεράντζας, Σ., Στοιχεία γενικής βιολογίας : δια την Δ' τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1952, 103 σ.+ σχ.

Σπηλιόπουλος, Παναγιώτης Α., Φυτολογία : δια την Ε' και ΣΤ' τάξιν δημοτικού σχολείου.- Πάτραι : Τούλας - Μαυράκος, [19-;], 80 σ.

Σπυρόπουλος, Χαρτογραφία - Άτλας Ηπείρων.- Αθήναι : Καγιάφας, [19-;]

Σταμάτης, Ε. Σ., Γεωγραφία μαθηματική και φυσική μετά στοιχείων γεωλογίας και ορυκτολογίας: δια την Δ' τάξιν του γυμνασίου.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1963, 141 σ.: εικ.- Γεωγραφία Ε' Γυμνασίου :

Σταμάτης, Ε. Σ., Γεωγραφία Ε΄ γυμνασίου : Ανθρωπογεωγραφία.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1969, 174 σ.+ φωτ.

Τερζάκης, Ν. Ε., Υγιεινή δευτέρας γυμνασίου.- [Αθήνα] : Εστία, [19-;], 139 σ.: εικ.

Τζελέπης, Ν. Δ., Μαθήματα ανθρωπολογίας.- Αθήναι : Παπαδημητρόπουλος, 1950 118 σ.+ σχ.

Τσιγώνιας, Χ., Υγιεινή : δια την β' τάξιν των γυμνασίων.- Πειραιεύς : [χ.ό.], 1972, 143 σ.+ σχ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Εγχειρίδιον ζωολογίας: δια την Γ' τάξιν των εξατάξεων γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1962, 254 σ.: εικ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Στοιχεία φυτολογίας και ζωολογίας δια την Γ' τάξιν των γυμνασίων και την Β' τάξιν των αστικών σχολείων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1940, 204 σ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Μεθοδικόν εγχειρίδιον φυσιογνωσίας περιλαμβάνον στοιχεία ανθρωπολογίας, ζωολογίας, φυτολογίας, ορυκτολογίας και γεωλογίας.- Εν Αθήναις : Τζακάς - Δελαγραμμάτικας, 1935, 342 σ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Μεθοδικόν εγχειρίδιον ζωολογίας : προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των εξαταξίων γυμνασίων.- Αθήναις : Τζακάς - Δελαγραμμάτικας, 1938, 263 σ.: εικ.+ σχ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Στοιχεία φυτολογίας και ζωολογίας : δια την Β' τάξιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1939, 224 σ.: εικ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Στοιχειώδη μαθήματα φυσικής ιστορίας. Βιβλίον δεύτερον.- Εν Αθήναις : Τζακάς - Δελαγραμμάτικας, 1921

Τσιλήθρας, Π. Γ., Εγχειρίδιον ζωολογίας : δια την Γ'τάξιν των γυμνασίων.- Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1964, 254 σ.: εικ.

Τσιλήθρας, Π. Γ., Στοιχεία φυτολογίας : Προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των οκτατάξιων γυμνασίων.- Αθήναι : Τζακάς,Δημ., Δελαγραμμάτικας, Στεφ., 1949, 184 σ.

Φαλτάϊτς, Α. Δ., Μέθοδος ιχνογραφίας - ζωγραφικής διακοσμητικής.- Αθήναι : Δημητράκος, 1934, 103 σ.: εικ.

Χαμουδόπουλος, Μ. Δ., Γεωγραφία φυσική και πολιτική : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων.- Αθήνησι : Α. Κωνσταντινίδης, 1888, 463 σ.

Χατζόπουλος, Ζ., Υδατογραφία : ήτοι ζωγραφική δι' υδρομιγών χρωμάτων.- Εν Αθήναις : Φέξης, [19-;], 45 σ.

Χριστόπουλος, Π. Χ., Στοιχεία υγιεινής μετά νοσηλευτικής και παιδοκομίας : προς χρήσιν των μαθητών των γυμνασίων αμφοτέρων των φύλων.- Αθήναι : Δημητράκος, 1938, 191 σ.+ σχ.

Χριστόπουλος, Πάνος Χ., Στοιχεία υγιεινής : μετά νοσηλευτικής και παιδοκομίας.- Αθήναι : Δημητράκος, 1938, 191 σ.: εικ.

Χριστόπουλος, Πάνος Χ., Στοιχεία υγιεινής,.- Αθήναι : Α. Ι. Ράλλη και Σια, [19-;], 144 σ.

Colomb, G., Houlbert, C., La zoologie.- Paris : Bebliotheque Armand Colin, [19-;], 370 p.

Gallouedec, L., Maurette, F., Geographie generale : classe de seconde.- Paris : Librairie Hachette, 1922, 526 p. : Fig. + map