Βιβλιογραφία - Φυσική Αγωγή - Γυμναστική - Αθλητισμός

Το παιδί της πόλης και το δημιουργικό παιχνίδι. Ευρωπαϊκή συνάντηση 1980.-
[Θεσσαλονίκη] : Αρίων, [1980], 34 σ.: εικ.
Η σωματική αγωγή των μαθητών των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης : οδηγός του διδασκάλου / συντ. Ι. Ε. Χρυσάφης.- Εν Αθήναις : εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1931, 286 σ.
Αραβάνης, Γ. Ε., Το παιδικό παιχνίδι : συγκριτική έρευνα επί 600 παιδιών ηλικίας 9 - 12 ετών των χωρών Ελλάδος - Σκωτίας.- Αθήνα : [χ.ό.], 1974, 37 σ.
Βασιλούνη, Σ., Παιχνίδι : καλός ή κακός φίλος; / επιμ. Λ. Γουλιέλμου, Μ. Φραγκίσκου.- Αθήνα : ΕΚΠΟΙΖΩ, 1992, 23 σ.+ σχ.
Βήχος, Παναγιώτης Εμμ., Γυμναστικαί ασκήσεις με τραγούδια / μουσική Παντελή Τριανταφύλλου.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 66 σ.
Γέρος, Θεόφραστος, Το συμβολικό και δημιουργικό παιγνίδι : συμβολή στην ψυχολογία του παιδιού.- Αθήνα : Δίπτυχο, 1984, 106 σ.
Γεωργιάδης, Ανδρέας Π., Εισαγωγή στην παιδαγωγική γυμναστική.- [χ.τ.] : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, [1978], 62 σ.
Γιαννάκης, Θωμάς Βασ., Σημειώσεις ιστορίας φυσικής αγωγής 776 π.χ. μέχρι σήμερα: Β΄ έτους.- Αθήνα : Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, 1981, 188 σ.
Γιάτσης, Σωτήρης Γ., Εισαγωγή στην ιστορία της φυσικής αγωγής στον Ελληνικό κόσμο.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 207 σ.
Δαράκη, Π., Ομαδικά παιχνίδια των παιδιών μας.- Αθήνα : Gutenberg, 1980, 188 σ.,+ σχ.
Καλφαρέντζος, Ευάγγελος Γ., Ο P. H. Ling και αι γενικαί βάσεις του σουηδικού γυμναστικού συστήματος.- Αθήναι : Ερμού (τυπογρ.), 68 σ.+ σχ.
Καλφαρέντζος, Ευάγγελος Γ., Η σωματική αγωγή της πρώτης και δευτέρας τάξεως του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Ερμού (τυπογρ.), 116 σ.+ σχ.
Καρατασάκης, Τριαντάφυλλος Γ., Η διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής : ανατομία - φυσιολογία - παιδαγωγική - ψυχολογία - κινησιολογία - υγιεινή. τ. 1.- Αθήναι : [χ.ό.], 1979, 215 σ.
Κατσικόπουλος, Α., Κοκκινάκης, Ε. Σιφναίος, Χ., Το παιγνίδι ως παράγοντας ολοκλήρωσης του αναπτυσσόμενου ατόμου : διάφορα παιγνίδια - χαρακτηριστικά - περιγραφή.- Αθήνα : [χ.ό.], 1979, 176 σ.
Κλεάνθους - Παπαδημητρίου, Μυρσίνη, Παιχνίδια με τραγούδια : οργανωμένα με βάση την αρχή της εργασίας για παιδιά ως 12 χρόνων.- Αθήνα : Κοινωνίας (τυπογρ.), 1932, 552 σ.
Κουτσογιάννης, Ιερεμίας Η., Προσαρμογή της φυσικής αγωγής στις αναπτυξιακές δυνατότητες παιδιών 6-12 χρόνων / επιμ. Σταύρου Μαραγκουδάκη, Δημητρίου Μάζαρη.- Αθήνα : [χ.ό.], 173 σ.+ σχ.
Κυβερνητάκης, Ι., Ανθολογία παιχνιδιών της αρχαιότητος και των νεωτέρων χρόνων.- Ηράκλειον : Αλικιώτης, [1938], 211 σ.+ σχ.
Κυρικλίδου, Βασιλική, Παιδί και παιχνίδι : σημειώσεις στα παιδαγωγικά παιχνίδια.- Κομοτηνή : [χ.ό.], 1989, 224 σ.+ σχ.
Λουζιώτης, Αργύριος Β., Παιδαγωγικαί αρχαί διέπουσαι τα παιχνίδια και τα αγωνίσματα : σφαιροπόλεμος, volkerball = μπάλα των λαών.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 32 σ.+ σχ.
Λουκόπουλος, Δ., Ποιά παιγνίδια παίζουν τα ελληνόπουλα : περιγραφές ελληνικών παιγνιδιών απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας.- Αθήναι : Αθήνα, 1926, 224 σ.+ σχ.
Μαναού, Α., Η γυμναστική των θηλέων.- Αθήναι : Φλάμμα, 1935, 99 σ.
Μαζαράκη, Δ. Β., Κεφάλου - Χόρς, Ελ., Δημητράτου, Β., Τραγούδια - Παιχνίδια : συμπλήρωμα της μεθόδου διδασκαλίας τραγουδιών για την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, [19-;], 35 σ.
Μιχαλέας, Κωνσταντίνος, Τα σύγχρονα παιχνίδια στο δημοτικό σχολείο.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1950, 16 σ.
Μπεργελές, Νίκος Κ., Πετοσφαίριση : μαθητικά προγράμματα.- Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 1984, 43 σ.
Παπανδρέου - Τζανετάτου Αθανασία, Το παιχνίδι και το παιδί.- Αθήνα : [χ.ό.], 1979, 56 σ.+ σχ.
Παπανικολάου, Κ., Παιγνίδια με εικόνες εργασίες και ασκήσεις. τ. 1.- Αθήναι : [χ.ό.], 1950, 32 σ.
Παυλίνη, Αικατερίνη Ευαγγ., Γυμναστική δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Ερμού (τυπογρ.), 1937, 112 σ.
Πέππας, Σ. Π., Η γυμναστική του κοινού και πλήρους δημοτικού σχολείου αρρένων και θηλέων προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φυτών.- Εν Αθήναις : Κασδόνης, 1898, 80 σ.: εικ.
Πληθάκης, Διονύσης Α., Διδακτική της φυσικής αγωγής και αθλητισμού. τ. 2.- [Αθήνα] : [χ.ό], [1977], 144 σ.
Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, Φώφη, Το παιχνίδι στην άσκηση και μάθηση: μέρος δεύτερο. Στοιχεία διδακτικής, περιγραφή παιχνιδιών.- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1985, 213 σ.+ σχ. + σκίτσα
Σακελλαρίου, Τάκης Γ., Αθλητισμός και παιγνίδια του δημοτικού σχολείου: α. τα ελληνικά παιγνίδια - β. παιγνίδια της παιδικής ηλικίας - γ. ο παιδικός αθλητισμός.- Αθήναι : [χ.ό.], 1952, 77 σ.+ σχ.
Ταρσούλη, Γεωργία, Τα παιχνίδια μας : συλλογή παραδοσιακών παιχνιδιών απ' όλη την Ελλάδα.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1979, 122 σ.
Τσιαντάς, Κώστας Ι., Παιχνίδια με τη μπάλα.- Ιωάννινα : Ευριπίδη Κ. Θέμελη (τυπογρ.), 1967, 188 σ.+ σχ.
Φέτσης, Ευγένιος Δ., Η γυμναστική στο δημοτικό σχολείο.- Αθήναι : Νέο Σχολείο, 1953, 103 σ.
Χαραλαμπάκης, Ηλίας Ι., Αι παιδαγωγικαί, ψυχολογικαί και φυσιολογικαί βάσεις του ημερήσιου σχολικού γυμναστικού προγράμματος : ημερήσιας γυμνάσεως: παιδαγωγική και ψυχολογική ανάλυσις.- Αθήναι : [χ.ό.], 1965, 93 σ.
Χειμάρρας, Κ. Γ., Το νόημα της γυμναστικής και η ογδοηκονταετηρίδα από τη γέννησι του Παυλίνη, 1887-1967.- Αθήναι : [χ.ό.], 1968, 396 σ.: εικ.
Ger, Storms, 100 μουσικά παιχνίδια.- Αθήνα : Σ. και Μ. Νικολαΐδης, 1989, 87 σ.
Myller, I. P., Το σύστημά μου / μετ. Καλογερέας, Ε. Α.- Αθήναι : τύποις "Εκδοτικής" (Μπλαζουδάκη), [19-;], 155 σ.: εικ.
Thulin, J. G, Η νεωτέρα σουηδική γυμναστική κατά την μέθοδον του Ling / μετ. Γκαζιάνης, Α.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1939, 26 σ.
Το παιδί της πόλης και το δημιουργικό παιχνίδι. Ευρωπαϊκή συνάντηση 1980.-
[Θεσσαλονίκη] : Αρίων, [1980], 34 σ.: εικ.