Βιβλιογραφία - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση <Θεωρία>

Ανοιχτό δημιουργικό σχολείο. Εκπαιδευτήρια "Κωστέα - Γείτονα" / επιμ. Καζάζης, Ν.- [Αθήνα] : [χ.ό.], [19-;], 64 σ.: εικ.
Βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αγωγή.- Μεσολόγγι : ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997, 496 σ.+ πίν.+ φωτ.
Μεθοδολογικές αρχές και η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο : σεμινάριο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση / επιμ. Τριανταφυλλίδου, Μόρφη.- [Φλώρινα] : [χ.ό.], 1998, 102 σ.
Ουράνιο τόξο / επιμ. Περδικάρη , Σ.- Αθήνα : Χαρίτος Πέτρος, 1997, 42 σ.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση / επιμ. Κούσουλας, Γ.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 27 σ.: εικ.+ σχ.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση : πρόκληση και λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: απολογισμός και προοπτικές δράσης / επιμ. Νικηφοράκη, Α.- [Αθήνα] : ΜΓΦΙ, [19-]: εικ.
Σχολείο και περιβάλλον / επιμ. Αλεξοπούλου, Ι., Γκλαβάς, Σ.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1989, 23 σ.+ πίν.+ σχ.
Αγγελίδης, Ζ. Π., Εισαγωγή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Θεσσαλονίκη : Art of Text, 1993, 138 σ.+ πίν.
Αθανασάκης, Α. Μ., Παιδαγωγικές κατευθύνσεις φυσικών επιστημών και οι σχέσεις τους με την κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία.- Αθήνα : Σαββάλας, 1995, 238 σ.+ πίν.+ σχ.
Αθανασάκης, Α. Μ., Οικο-περιβαλλοντική παιδαγωγική : μια επιστημολογική και μεθοδολογική προσέγγιση της περιβαλλοντικής αγωγής για όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.- Αθήνα : Χ. Δαρδανός, 1996, 250 σ.
Αθανασάκης, Αρτέμης Μ., Οικο-περιβαλλοντική ψυχολογία και εκπαίδευση.- Αθήνα : Δαρδανός, 2000, 194 σ.
Αθανασάκης, Α. Μ., Κονταράτος, Σ. Ι., Κουσουρής, Θ. Σ., Οικολογία και περιβάλλον : Β' τάξη Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, [1987], 307 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Αναστασιάδης, Πέτρος, Προσεγγίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Αθήνα, 115 σ.
Ανδρεάδης, Δ. Μ., Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γεωγραφίας : περιέχων την γεωγραφίαν της Ελλάδος.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;], 432 σ.
Γαβρεσέας, Π., Η ύλη και η διδακτική του μαθήματος της γεωγραφίας της Ε' τάξεως του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Δραγατάκης, [19-;], 400 σ.
Γεωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : αρχές - φιλοσοφία - μεθοδολογία - παιχνίδια και ασκήσεις.- Αθήνα : Gutenberg, 1993, 163 σ.+ διαγρ.
Ζαφειρακόπουλος, Δημήτριος Κ., Γεωγραφία και σχολείο εργασίας : οδηγός γεωγραφίας σαν παραμύθι.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;], 230 σ.
Ζιάκα, Γ., Souchon, C., L' education a l' environnement pour les adultes a travers les medias : aspects didactiques dans le cas de la presse ecrite.- [Paris] : Ζιάκα Γ., 1995, 277 p.+ plans
Ηλιοπούλου, Ιφιγένεια, Κουρουζίδης, Σάκης Χ., Παπαπαύλου, Θεόδωρος, Βιβλιογραφικός οδηγός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Αθήνα : Ευώνυμος οικολογική βιβλιοθήκη : Δήμος Πεύκης, 1997, 127 σ.
Καλαϊτζίδης, Δ., Εγχειρίδιο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Αλεξανδρούπολη : Νομαρχία Εβρου, [19-;], 73 σ.+ πίν.+ σχ.
Καλαϊτζίδης, Δημήτρης, Ουζούνης, Κωνσταντίνος, Περιβαλλοντική εκπαίδευση : θεωρία και πράξη.- Ξάνθη : Σπανίδης, 1999, 371 σ.
Κουρτίδης, Αριστοτέλης, Υποδείγματα διδασκαλίας της φυτολογίας κατά τας βιολογικάς αρχάς και εν προσαρμογή προς τον σχολικόν κήπον.- Εν Αθήναις : Κολλάρος, Ιωάννης, 1913, 345 σ.
Κουσουρής, Θ., Αθανασάκης, Α., Περιβάλλον Οικολογία Εκπαίδευση.- Αθήνα : Σαββάλας, 1994, 191 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Μπάρκας, Νικόλαος Σ., Διδακτική των μαθηματικών και φυσικών μαθημάτων.- Αθήναι : Κωνστ. Π. Σερμπίνη (τυπόγρ.), 1962, 283 σ.
Παπαδημητρίου, Β., Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο: μια διαχρονική θεώρηση.- Αθήνα : Τυπωθήτω, 1998, 193 σ.
Παπακωστούλα, Γ., Η μελέτη του περιβάλλοντος στο δημοτικό και στο γυμνάσιο : Ιστορική ανασκόπηση - έννοια, σκοπός και παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μελέτης του περιβάλλοντος - η τεχνική της μεθόδου ...- Αθήναι : Δίπτυχο, [1965], 125 σ.
Παπασιδέρη, Ι., Θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.- Αθήνα : Συμμετρία, 1994, 372 σ.: εικ.+ πίν.
Παπασιδέρη, Ι. Σ., Οικολογία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Αθήνα : Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1990, 240 σ.: εικ.
Ράπτης, Ν., Μορφο-μεθοδολογικά στοιχεία για τα μαθήματα της σπουδής του περιβάλλοντος και της γεωγραφίας. (Ειδική διδακτική).- Αθήνα : [χ.ό.], 1979, 199 σ.: εικ.
Ρέντζος, Γ., Γεωγραφική εκπαίδευση.- Αθήνα : Επικαιρότητα, 1984, 371 σ.: εικ.
Φλογαΐτη, Ε., Περιβαλλοντική εκπαίδευση.- Αθήνα : Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1993, 318 σ.+ σχ.
Φύκαρης, Ιωάννης Μ., Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα : θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.- Αθήνα : Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 1998, 194 σ.+ πίν.+ σχ.
Χρηστάκης, Γ. Γ., Η διδασκαλία των φυσικών και κοινωνικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. (Μελέτη του περιβάλλοντος).- Αθήνα : Βιβλία για όλους, 1992, 109 σ.
Χριστιάς, Ι., Απο την πατριδογνωσία στη μελέτη περιβάλλοντος : η παιδαγωγική και τα προβλήματα του δημοτικού σχολείου.- Αθήνα : Τυπωθήτω, 1998, 187 σ.
Χριστιάς, Ι., Μελέτη περιβάλλοντος : θέματα διδασκαλίας.- Αθήνα : Φελέκης, 1985, 116 σ.+ σχ.