Βιβλιογραφία - Σχολικά Βιβλία Σύγχρονα

Αθανασάκης, Α. Μ., Κονταράτος, Σ. Ι., Κουσουρής, Θ. Σ., Οικολογία και Περιβάλλον : Β' τάξη Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 307 σ.: εικ.+ φωτ.
Αλεξόπουλος, Β., Θεριανός, Ο., Κώνστας, Κ., Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά ΣΤ' τάξης : δεύτερο μέρος.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1994, 131 σ.: εικ.+ φωτ.
Αλεξόπουλος, Β., Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά ΣΤ' τάξης : 1ο και 2ο μέρος. τ. 2.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 177+131 σ.: εικ.+ φωτ.
Αλεξόπουλος, Χρήστος, Ηλιόπουλος, Δημήτριος, Κατσίκας, Νικόλαος, Νέα φυσική ιστορία : ζώα - φυτά - ορυκτά ξένων χωρών: δια την Ε' τάξιν των δημοτικών σχολείων και το Β' έτος συνδιδασκαλίας Ε' και ΣΤ' τάξεων.- Αθήναι : Διον. και Βασ. Λουκόπουλου, [19-;], 86 σ. : εικ.
Αλοΐζος, Α., Φυσική ιστορία (ζωολογία - φυτολογία). Γ' δημοτικού.- Αθήναι : Αλικιώτης, [19-;], 95 σ.: εικ.
Αραμπατζής, Θεόδωρος, Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας : στοιχεία από την ιστορία των μαθηματικών, της αστρονομίας, της φυσικής της χημείας και της τεχνολογίας.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1999, 238 σ. : εικ.
Βότσης, Πέτρος. Γ., Τσώνου - Πολάτου, Μ., Βοτανική - Ζωολογία. Α' γυμνασίου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1991, 197 σ.+ φωτ.
Γαβαλάς, Λ., Διαμαντόπουλος, Ν., Κυριαζόπουλος, Α., Πατριδογνωσία : Α' τάξις δημοτικού σχολείου.- Πάτρα : Καγιάφας, [19-;], 34 σ.+ σχ.
Γεωργοκώστας, Γ. Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του περιβάλλοντος. Δεύτερη τάξη.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1992, 204 σ.,+ φωτ.
Γεωργοκώστας, Γ., Μπέλλας, Θ., Σκόπας, Ν., Εμείς και ο κόσμος : μελέτη Περιβάλλοντος. Πρώτη τάξη.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 156 σ.: εικ.+ φωτ.
Γεωργοκώστας, Γ., Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του Περιβάλλοντος. Τέταρτη τάξη: πρώτο μέρος.- Αθήνα : , 1995, 141 σ.: εικ.+ φωτ.
Γεωργοκώστας, Γ., Εμείς και ο κόσμος: μελέτη του Περιβάλλοντος : δεύτερη τάξη.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 204 σ.: εικ.+ φωτ.
Δασκαλάκης, Δ., Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά Ε' τάξης : δεύτερο μέρος.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 171 σ.: εικ.+ φωτ.
Δασκαλάκης, Δ., Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά Ε' τάξης : 1ο και 2ο μέρος. τ. 2.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 196+171 σ.: εικ.+ φωτ.
Διαμαντόπουλος, Δ., Κονιδάς, Ν., Φυσική ιστορία του δημοτικού σχολείου, Ε' τάξις.- Αθήναι : Καγιάφας, [19-;], 144 σ.: εικ.
Ζαμάνη, Α., Λειβαδίτης, Γ., Σαμπώ, Β., Γεωγραφία των Ηπείρων : Α' Γυμνασίου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 227 σ.+ φωτ.+ χάρτ.
Καζάζη - Πατηνιώτη, Μ., Λεοντάρης, Α., Χριστιάς, Γ., Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του Περιβάλλοντος. Τρίτη τάξη.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 207 σ.: εικ.+ φωτ.
Κοκκέβη, Ο., Οικιακή οικονομία : Για μια καλύτερη ζωή. Α' γυμνασίου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1991, 175 σ.: εικ.+ σχήμ.
Κονετάς, Γ. Δ., Φυτά και ζώα της πατρίδος μας. Γ' δημοτικού.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1980, 159 σ.: εικ.
Κριμπάς, Κ., Καλοπίσης, Ι., Μαθήματα γενικής βιολογίας. Β' λυκείου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1984, 271 σ.+ φωτ.
Λεοντάρης, Α., Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του περιβάλλοντος. Τετάρτη τάξη, δεύτερο μέρος.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1991, 125 σ.+ φωτ.
Λεοντάρης, Α. Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του περιβάλλοντος.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1991, 125 σ.: εικ.+ σχ.+ φωτ.
Λεοντάρης, Α. Εμείς και ο κόσμος : μελέτη του Περιβάλλοντος. Τέταρτη τάξη: δεύτερο μέρος.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 125 σ.: εικ.+ φωτ.
Μάργαρης, Ν. Σ., Πατριδογνωσία : ηπειρωτική Ελλάδα - νησιά.- Αθήνα : Φιλιππότης, 1992, 174 σ.
Μαριολάκος, Η. Δ., Σιδέρης, Χ. Ι., Στοιχεία Γενικής Γεωγραφίας της Ελλάδας : Α' και Β' Γυμνασίου.- Αθήνα : , 1995, 140 σ.+ πίν.+ φωτ.+ χάρτ.
Μαριολάκος, Η. Δ., Σιδέρης, Χ. Ι., Στοιχεία γενικής γεωγραφίας της Ελλάδας : Γ' γυμνασίου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1982, 140 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Ορεινού-Μαγκλάρη, Σ., Παπασημακόπουλος, Σ. Θ., Γεωγραφία Ευρώπης. (Β' Γυμνασίου.).- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1995, 225 σ.: εικ.+ σχ.+ χάρτ.
Παπανικολάου, Δ., Σίδερης, Χ., Γεωλογία : Α' λυκείου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1994, 182 σ.: εικ.
Παπαντωνίου, Ζ., Τα ψηλά βουνά / εικ. Βαλασάκης, Π.- Αθήνα : Υψιλον/Βιβλία, 1991, 186 σ.+ σχ.
Παπασημακόπουλος, Σ. Θ., Γεωγραφία της Ευρώπης : Γ' γυμνασίου.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1990, 200 σ.: εικ.