Βιβλιογραφία - Πανεπιστημιακά Βιβλία

Training and education in the energy field / επιμ. Δ. Ν. Ασημακόπουλος, Μ. Σανταμούρης.- [Athens] : Central Institution for Energy Efficiency Education, 1995, 313 p.
Αναγνωστίδης, Κ., Καψανάκη - Γκότση, Ε., Νταλής, Δ., Δυναμική και εφαρμοσμένη οικολογία (Σημειώσεις : Μέρος Ι).- Αθήνα : [χ.ό.], 1991, 52 σ.+ σχ.
Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη, Μ., Μπίτης, Ι., Τάφας, Τ. Π., Οικολογία ΙΙ : οικολογία πληθυσμών.- Αθήνα : Αθανασόπουλος - Παπαδάμης (τυπογρ.), [19-;], 269 σ.: εικ.+ πίν.
Βασιλικιώτης, Γ. Σ., Χημεία περιβάλλοντος.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1989, 231 σ.
Γκεργκής, Βλάσης Χ., Σεμιδαλάς, Χάρης, Ε., Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής χημείας.- Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Αθήνα : [χ.ό.] , 1994, 145 σ.+ πίν.+ σχ.
Διαμαντόπουλος, Ι., Εφαρμοσμένη οικολογία.- Θεσσαλονίκη : Πανεπιστημιακό Tυπογραφείο, 1989, 232 σ.+ σχ.
Καραγιάννης, Α., Γενική οικολογία. τ. 2.- Αθήνα : Φοίβος, 1994, 192 σ.+ πίν.+ σχ.
Καραγιάννης, Α., Γενική οικολογία.- Αθήνα : Φοίβος, 1994, 2 τόμοι: 232+192 σ.+ πίν.+ σχ.
Καρανδεινός, Μιχάλης, Εισαγωγή στην πληθυσμιακή οικολογία. τ.1.- Πειραιάς : Σταμούλης, 1991, 221 σ.+ σχ.
Κουϊμτζής, Θ. Α., Χημεία περιβάλλοντος.- Θεσσαλονίκη : Ζήτης, 1989, 231 σ.+ I-XVI πίν.+ σχ.
Κωτσοβίνος, Ν. Ε., Οικολογία.- Ξάνθη : [χ.ό.], 1983, 246 σ.+ πίν.+ σχ.
Ματσάκης, Ι., Κουμπλή - Σοβαντζή, Λ., Ρουσσομουστακάκη - Θεοδωράκη, Μ., Οικολογίας Ι. Σημειώσεις.- Αθήνα : [χ.ό.], 1990, 35 σ.
Οικονόμου - Αμίλλη, Α., Κουμπλή - Σοβαντζή, Λ., Ματσάκης, Ι., Οικολογίας ΙΙ. Σημειώσεις.- Αθήνα : [χ.ό.], 1990, 60 σ.+ σχ.
Παντής, Γ., Παρασκευόπουλος, Σ., Κοινωνία και περιβάλλον : σημειώσεις του μαθήματος της Κοινωνικής Οικολογίας για τους φοιτητές/τριες του Π.Τ.Δ.Ε.- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991, 185 σ.+ πίν.+ σχ.
Παπαγεωργίου, Ν. Κ., Βιολογία άγριας πανίδας.- Θεσσαλονίκη : University Press, 1990, 357 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος, Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1995, 222 σ.
Παπαναστάσης, Β. Π., Νοιτσάκης, Β. Ι., Λιβαδική οικολογία.- Θεσσαλονίκη : Γιαχούδης - Γιαπούλης, 1992, 244 σ.+ πίν.+ σχ.
Σπηλιώτης, Β., Τεχνολογία ζυγωμένων τροφίμων : θεωρητικό - πειραματικό μέρος. Μέρος Β'.- Αθήνα : [χ.ό.], 1991, 107 σ.+ πίν.+ σχ.
Σπηλώτης, Βασίλης, Εργαστηριακές ασκήσεις βιοτεχνολογίας τροφίμων.- Αθήνα : [χ.ό.], 1990, 90 σ.+ πίν.+ σχ.
Φλογαΐτης, Ε., Οικολογία.- Αθήνα : Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1988, 128 σ.+ σχ.
Χατζηλεωνίδας, Β., Ενεργειακή φυσική : για σπουδαστές Παιδαγωγικών Ακαδημιών.- Μυτιλήνη : [χ.ό.], 1987, 262 σ.: εικ.+ πίν.
Χατζημπίρος, Κ., Σημειώσεις Οικολογίας.- Αθήνα : Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2000, 281 σ.
Χριστοδουλάκης, Ν. Σ., Οικολογία : εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος.- Αθήνα : Πατάκης, 1995, 215 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Χριστούλας, Δ., Ανδρεαδάκης, Α., Χατζημπίρος, Κ., Μαθήματα οικολογίας.- Αθήνα : Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1995, 204 σ.+ πίν.+ σχ.
Χριστούλας, Δ., Χατζημπίρος, Κ., Σημειώσεις οικολογίας.- Αθήνα : Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1989, 93 σ.
Χριστούλας, Δ., Ανδρεαδάκης, Α., Χατζημπίρος, Κ., Μαθήματα οικολογίας.- Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1990, 128 σ.
Χρυσικοπούλου, Π., Εφηρμοσμένη οικολογία : το υπόδειγμα της Ολλανδίας.- [Αθήνα] : [χ.ό.], [1998;], 174 σ.+ πίν.