Φύση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Στατιστικές περιβάλλοντος>Φύση>


Διαθέσιμο Υλικό
 Υπηρεσίες της Φύσης

 Οικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα άθικτα δασικά οικοσυστήματα

 Υδρολογικές λεκάνες

 Προστατευόμενες περιοχές και απειλούμενα είδη

 Προστατευόμενες ορεινές περιοχές

 Επισκέψεις αναψυχής σε ορεινούς εθνικούς δρυμούς στις ΗΠΑΥποενότητες

Φύση

αρχή