Ρύπανση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Στατιστικές περιβάλλοντος>Ρύπανση>


Διαθέσιμο Υλικό
  Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΘΕΣΗ 2005 (α' μέρος)  

  Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΘΕΣΗ 2005 (β' μέρος)   

 Οι 20 μεγαλύτεροι εκπομπείς άνθρακα

 Πηγές θαλάσσιας ρύπανσης

 Κύριες αιτίες και αποτελέσματα της θαλάσσιας ρύπανσης

 Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου σε γεωργούς

 Αριθμός εργαζομένων που εκτίθενται σε επιλεγμένα νευροτοξικά χημικά

  Readers Digest, Πράσινη Διαβίωση 


Υποενότητες

Ρύπανση

αρχή