Δάση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Στατιστικές περιβάλλοντος>Δάση>


Διαθέσιμο Υλικό
 Αιτίες πυρκαγιών στην Κύπρο

 Χάρτης δασών Ελλάδας

 Χάρτης βλάστησης Ελλάδας

 Διαίρεση χώρας ανά δασαρχείο

 Ποσοστό δασών ανά νομό

 Αρχές και κριτήρια στη διαχείριση δασών

 Γενικός εδαφολογικός χάρτης Ελλάδας

 Μορφή χρήσης γης ανά νομό

 Δασικές εκτάσεις ανά περιοχή

 Φυσιογραφικός χάρτης Ελλάδας

 Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας

 Οικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από άθικτα δάση

  Αποστολίδης Ηλίας, Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή 


Υποενότητες

Δάση

αρχή