Γενικά

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Στατιστικές περιβάλλοντος>Γενικά>


Διαθέσιμο Υλικό
 Κατανομή εκτάσεων της χώρας

 Παγκόσμιοι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες 2006a

 Παγκόσμιοι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες 2006b

 Παγκόσμιοι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες 2006c

 Οκτώ Περιβαλλοντικοί Γίγαντες

 Μεταβολές στους πληθυσμούς των θαλάσσιων θηλαστικών

 Οικονομικό κόστος του πολέμου

 Παγκόσμιες δαπάνες για ειρήνη και αποστρατικοποίηση

 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 Εξάντληση των υδροφορέων σε σημαντικές περιοχές του κόσμου

 Εξάρτηση από εισαγόμενο επιφανειακό νερό

 Δείκτες "Εποχής Οικονομίας" και "Εποχής Περιβάλλοντος"

 Ανθρωπογενής εδαφική διάβρωση

 Κατανάλωση χαρτιού σε επιλεγμένες χώρες

 Περιβαλλοντικές αδικίες σε επίπεδο κοινότητας

 Επιθέσεις κατά αγωνιστών περιβάλλοντος

  ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Υποενότητες

Γενικά

αρχή