Βέλτιστες εφαρμογές

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Βέλτιστες εφαρμογές>


Διαθέσιμο Υλικό
  Mid-term assessment of the community framework for cooperation to promote sustainable urban development 
  Urban Audit perception Survey: "Local perception of quality of life in 31 European Cities" 
  Σωτήρης Παπαδάκης, Αρχιτέκτων Τοπίου: Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην Αθήνα  
  "Built Environment and Residential Sector" : actions included in the Ireland's National Climate Change Strategy  
  Sustainable urban planning in Netherlands  


Υποενότητες

Βέλτιστες εφαρμογές

αρχή