Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις>


Διαθέσιμο Υλικό
  Διημερίδα Κλίμα, Πόλη, Κτίριο - Περιλήψεις εισηγήσεων  
  Η ΟΜΑΔΑ NIOBIUM: ΝΙΟΒΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ – ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ 
  Ημερίδα: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
  Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: ΗΜΕΡΙΔΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-ΑΠΘ  
  Γιάννης Aίσωπος & Γιώργος Σημαιοφορίδης: Τοπία Εκμοντερνισμού, Ελληνική Αρχιτεκτονική '60 και '90 


Υποενότητες

Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις

αρχή