Σχολικός Κήπος

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Περιβαλλοντική Εκπαίδευση>Σχολικός Κήπος>


Διαθέσιμο Υλικό
 Σχολικός κήπος: αφίσα

 Αποξήρανση ειδών

 Φυτοφαγικές συνταγές

 Συλλογή γενετικού υλικού

 Οδηγός καλλιεργειών

 Τετράδιο παρατηρήσεων και εργασιών κήπου

 Φιλοξενώντας ζώα στο σχολικό κήποΥποενότητες

Σχολικός Κήπος
Σχολικός Κήπος: ιστορική εξέλιξη...
Οδηγός Καλλιεργειών
Οικολογική γεωργία
Συλλογή γενετικού υλικού
Σχεδιαγράμματα σχολικών κήπων
Τετράδιο παρατηρήσεων και εργασιών κήπου
Φυτολόγιο
Αποξήρανση ειδών
Προσφορά των φυτών στη ζωή μας
Φυτοφαγικές συνταγές
Φιλοξενώντας ζώα στο σχολικό κήπο

αρχή