Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης >


Διαθέσιμο Υλικό
  Ανατομία Τοπικής Αειφορίας: Ευρωπαϊκοί κοινοί δείκτες 
  Combining local action with community legislation in implementation 
  The urban audit: An introduction and the first results  
  Municipalities and Energy: Efficiency in a Liberalized System 
  Environmental benchmerking for Local Authorities: From concept to practice 
  The Urban Challenge: Sustainable Cities 


Υποενότητες

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

αρχή