Ευαγγελίδου Μάρω

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Συγγραφείς>Ευαγγελίδου Μάρω>


Διαθέσιμο Υλικό
  Ευαγγελίδου Μάρω, Το τρένο και η πόλη: άλλο ένα πεδίο «διαχείρισης συγκρούσεων» 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μάρω Ευαγγελίδου: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το άρθρο 24: Πολι-τική αφέλεια ή πολιτική υποκρισία ; 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μάρω Ευαγγελίδου. Η χωροταξία ως εχθρός αντί για σύμμαχος στην προστασία του πε-ριβάλλοντος. Ο διασυρμός των εννοιών στην υπηρεσία ευκαιριακών πολιτικών.  


Υποενότητες

Ευαγγελίδου Μάρω

αρχή