Χρυσομαλλίδου Νιόβη

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Συγγραφείς>Χρυσομαλλίδου Νιόβη>


Διαθέσιμο Υλικό
  Νιόβη Χρυσομαλλίδου, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
  Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική & Παθητικά Ηλιακά Συστήματα. 
  Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ"  
  Κ. Τσικαλουδάκη, Ν. Χρυσομαλλίδου, Θ. Θεοδοσίου, Β. Σταθής: Συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ελεύθερους αστικούς χώρους στην περιοχή Θεσσαλονίκης 
  Ν. Χρυσομαλλίδου, Κ. Τσικαλουδάκη, Θ. Θεοδοσίου: Quality of life and Open spaces 
  Θ. Θεοδοσίου, Ν. Χρυσομαλλίδου, Κ. Τσικαλουδάκη: Microclimate, Open Spaces and Sustainable Planning: A comparative analysis for the Mediterranean Climate. 
  Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: 'Θερμική απόκριση κτιρίων με γυάλινη δικέλυφη όψη: Γενική επισκόπηση' 


Υποενότητες

Χρυσομαλλίδου Νιόβη

αρχή