Ειδική νομοθεσία

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Περιβαλλοντική Νομοθεσία>Ειδική νομοθεσία>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2971/2001, «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2719/1999, ''Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις'' 
  Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις 
  Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2946 
  Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Π.Δ. υπ. αριθμ. 165/2003 


Υποενότητες

Ειδική νομοθεσία

αρχή