Χαϊνταρλής Μάριος

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Συγγραφείς>Χαϊνταρλής Μάριος>


Διαθέσιμο Υλικό
  Μάριος Χαϊνταρλής, Δίκαιο περιβάλλοντος: οικοδομικές παρεκκλίσεις και προστασία του περιβάλλοντος 
  Μάριος Χαϊνταρλής, Για μια σύγχρονη νομοθετική πολιτική περιβάλλοντος; 
  Μάριος Χαϊνταρλής, Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών στο Σ.τ.Ε.  
  Μάριου Χαϊνταρλή, Δίκη "Αχελώου" και νομική προστασία του περιβάλλοντος  


Υποενότητες

Χαϊνταρλής Μάριος

αρχή