Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί>


Διαθέσιμο Υλικό
  Ολοκληρώθηκε ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για κελύφη για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων φυσικών καταστροφών 
  Διαδικασία κρίσης του διεθνούς διαγωνισμού με θέμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική για κελύφη για τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών 
  Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για κελύφη με σκοπό τη στέγαση θυμάτων μεγάλων Φυσικών Καταστροφών 
  Europan:Ευρωπαϊκοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί Ιδεών με στόχο την Υλοποίηση 
  EUROPAN BY SESSION 
  Session EUROPAN 9: NEW: EUROPEAN URBANITY, SUSTAINABLE CITY AND NEW PUBLIC SPACES 
  Διαγωνισμοί Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων - UIA 


Υποενότητες

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

αρχή