Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Για την Ευώνυμο>Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος>


Διαθέσιμο Υλικό
 Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος, χτισμένο μεταξύ 1895 και 1905, πριν από τις επισκευές

 Η νέα πρόσοψη του κτιρίου

 Η πρόσοψη του κτιρίου μετά τις επισκευές

 Η νέα πρόσοψη του κτιρίου

 Η νέα πρόσοψη του κτιρίου

 Η νέα πρόσοψη του κτιρίου

 Ο άνω όροφοφος του κτιρίου μετά τις επισκευές

 Λεπτομέρεια από τις επεμβάσεις αποκατάστασης όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πρόσοψης

 Λεπτομέρεια από τις επεμβάσεις αποκατάστασης όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πρόσοψης

 Λεπτομέρεια από τις επεμβάσεις αποκατάστασης όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πρόσοψης

 Από τις εργασίες στο κτίριο (κάποιοι από τους βασικούς συντελεστές)

 Φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του κτιρίου

 Φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του κτιρίου

 Φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του κτιρίου

 Από τις εργασίες στο κτίριο φωτοβολταϊκά

 Το Φωτοβολταϊκό εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα θα παράγει και ζεστό νερό για το κτίριο

 Η εταιρεία STO συνέβαλε στην αλλαγή της όψης και του δώματος προσφέροντας όλα τα μονωτικά υλικά

 Από τις εργασίες στο κτίριο (το μονωτικό υλικό της εταιρείας STO, πριν από το τελικό βάψιμο)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (προετοιμασία για τη μόνωση)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (προετοιμασία για τη μόνωση)

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η κατάσταση του δώματος πριν από την επισκευή)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η κατάσταση του δώματος πριν από την επισκευή)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η κατάσταση του δώματος πριν από την επισκευή)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η κατάσταση του δώματος πριν από την επισκευή)

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η κατάσταση του δώματος πριν από την επισκευή)

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τις εργασίες στο κτίριο (από την επίσκεψη του υπευθύνου του προγράμματος BRITA στην Ευώνυμο)

 Από τη συνάντηση εργασίας των μετεχόντων στο πρόγραμμα ΒRΙΤΑ, στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2007

 Από τις εργασίες στο κτίριο (η αποκατάσταση της πρόσοψης σε συνεργασία με το πρόγραμμα "Πρόσοψη" του Δήμου της Αθήνας

 Είσοδος για το ισόγειο

 Ο Παρθενώνας από την ταράτσα του κτιρίου

  Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια  

 Η αρχή της εντυπωσιακής ξύλινης στριφτής σκάλας

 Στην ταράτσα του κτιρίου, μέσα από το τσιμέντο, φύτρωσε η κάπαρη

 Το μικρό δώμα του κτιρίουΥποενότητες

Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος

αρχή