Κατάλογοι

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Παγκόσμια Κληρονομιά>Κατάλογοι>


Διαθέσιμο Υλικό
  Παγκόσμια Κληρονομιά: Ο πλήρης, επίσημος κατάλογος της UNESCO 
  Παγκόσμια Κληρονομιά UNESCO: Κατάλογος με τις Προστατευόμενες φυσικές περιοχές 
  Παγκόσμια Κληρονομιά UNESCO: Μικτής σημασίας περιοχές 
  Παγκόσμια Κληρονομιά UNESCO: Παράθεση με βάση τη χρονιά που περιλήφθηκαν στον κατάλογο 


Υποενότητες

Κατάλογοι

αρχή