Κείμενα

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Παγκόσμια Κληρονομιά>Κείμενα>


Διαθέσιμο Υλικό
  Οι λειτουργικές οδηγίες για την εφαρμογή της Συνθήκης παγκόσμιας κληρονομιάς 
  Εισαγωγικά-ιστορικά για την Συνθήκη για την Παγκόσμια Κληρονομιά (αγγλικά) 
  ΟΥΝΕΣΚΟ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (αγγλικά) 


Υποενότητες

Κείμενα

αρχή