Μπιρμπίλη Τίνα

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Συγγραφείς>Μπιρμπίλη Τίνα>


Διαθέσιμο Υλικό
  Βλαστός, Θ. (συνσυγγραφή με την Τίνα Μπιρμπίλη), Σχεδιασμός Έργων Υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος. Συγκοινωνιακά Έργα 
  Βλαστός, Θ., Μπιρμπίλη, Τ., Δίκτυα υποδομής και περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
  Εργογραφία Τίνας Μπιρμπίλη (αρχείο Ευωνύμου) 
  Τίνα Μπιρμπίλη, Δημόσια Διαβούλευση και Συμμετοχή: Προϋπόθεση για την Περιβαλλοντική Πολιτική  


Υποενότητες

Μπιρμπίλη Τίνα

αρχή