Ιδρυτικά κείμενα

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. >Ιδρυτικά κείμενα>


Διαθέσιμο Υλικό
  «Ο.Π.ΠΕΡ.ΑΑ»: Ποιοι είμαστε και τι θέλουμε 
  Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ( Όμιλος Προβληματισμού για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη). Εκδήλωση: Η Οικολογική Πολιτική και η Πολιτική Οικολογία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής 


Υποενότητες

Ιδρυτικά κείμενα

αρχή