Ο Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. πάει στην Ελάτη

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. >Ο Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. πάει στην Ελάτη >


Διαθέσιμο Υλικό
  Στα μέσα Ιουλίου 2008, ο Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. πάει στην Ελάτη 
  Ανδρέα Κασσέτα, Ο ΧΩΡΟΣ, ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΚΙΝΗΣΗ (η συνάντηση στην Ελάτη το 2007) 


Υποενότητες

Ο Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. πάει στην Ελάτη

αρχή