| ΠΡΟΣΟΧΗ: νέο (σταθερό) τηλέφωνο: 2111842049. Η επίσκεψη στην Ευώνυμο πρέπει να προγραμματίζεται με τηλεφωνική επικοινωνία. Και στο κινητό: 6977234087.