Ψηφίστε
Τα μεταλλαγμένα προϊόντα είναι:
Η ελπίδα για τη λύση του διατροφικού προβλήματος του πλανήτη
Κίνδυνος αλλά και ελπίδα
Κίνδυνος για περιβάλλον και τη υγεία μας
Ωφέλιμη εξέλιξη της επιστήμης, υπό προϋποθέσεις