Ψηφίστε
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο
Θετική πορεία με καλές προοπτικές, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις
Έκανε τον κύκλο της και χρειάζεται γενική αξιολόγηση και ανανέωση μεθόδων και στόχων
Δεν έχει μέλλον στο ελληνικό σχολείο
Να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους - να λλάξει το σχολείο συνολικά