Ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος “Θάλασσα”, MΟm (30/6/2012)
Worldwatch Institute, Η κατάσταση του κόσμου 2009 : Η κλιματική αλλαγή μόλις άρχισε (12/11/2009)
Περισσότερα...