Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

"Συχνές Ερωτήσεις"

  Υπάρχει σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την οικολογική δόμηση;
  Υπάρχουν κίνητρα και επιδοτήσεις για όποιον θέλει να χτίσει οικολογικά;
  Μπορώ να χτίσω ένα οικολογικό σπίτι;
  Τι ακριβώς είναι ένα οικολογικό σπίτι;