Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Τίτλος : Μάριου Χαϊνταρλή, Δίκη "Αχελώου" και νομική προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστηκε: 1044 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Δίκη "Αχελώου" και νομική προστασία του περιβάλλοντος

 

 του Μάριου Χαϊνταρλή *

 

Η υπόθεση της εκτροπής του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία αποτέλεσε αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες - αν όχι τη σημαντικότερη - διαφορά περιβαλλοντικού χαρακτήρα που οδηγήθηκε στη διοικητική δικαιοσύνη.

Είναι γνωστό ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την 3478 απόφασή του, ακυρώνοντας για δεύτερη φορά (η πρώτη φορά ήταν το έτος 1994) τις αποφάσεις της Διοίκησης για την πραγματοποίηση του έργου της εκτροπής του Αχελώου.

 Αν επιχειρούσε κανείς να κάνει ορισμένες διαπιστώσεις, με αφορμή το περιεχόμενο της απόφασης αυτής και την έκβαση της υπόθεσης που έφερε ως αντιδίκους από τη μια τις σπουδαιότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις και από την άλλη τη Διοίκηση, θα μπορούσε να τις συνοψίσει στα εξής:

Αποδείχθηκε και πάλι πως, μολονότι έχουν περάσει τόσα χρόνια μελέτης του επίμαχου έργου, η πολιτεία για μια ακόμη φορά υποβάθμισε και παραγνώρισε κατά το σχεδιασμό του έργου τις περιβαλλοντικές παραμέτρους...

Επιστροφή