Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : THE AALBORG+10 - INSPIRING FUTURES - OUR COMMON VISION

Διαβάστηκε: 614 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
AALBORG+10 - INSPIRING FUTURES OUR COMMON VISION We, European local governments united in the European Sustainable Cities & Towns Campaign, assembled at the Aalborg+10 Conference, confirm our shared vision of a sustainable future for our communities. Our vision is of cities and towns that are inclusive, prosperous, creative and sustainable, and that provide a good quality of life for all citizens and enable their participation in all aspects of urban life. Since the Rio Summit in 1992 and the adoption in 1994 of the sustainability principles embodied in the Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability - Aalborg Charter, our vision has grown through the 1996 Lisbon Action Plan ‘From Charter to Action’, the 2000 ‘Hannover Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century’, and the 2002 ‘Johannesburg Call’. We consider the 2004 ‘Inspiring Futures - Aalborg+10’ Conference a milestone in this ongoing process. OUR CHALLENGES In carrying out our responsibilities of local government and management, we are increasingly subject to the combined pressures of economic globalisation and technological development. We are confronted with fundamental economic change as well as with man-made and natural threats to our communities and resources. We face daunting challenges: creating employment in a knowledge-based economy, combating poverty and social exclusion, securing effective protection for our environment, reducing our ecological footprint, responding to demographic changes and managing cultural diversity, as well as averting conflict and sustaining peace in formerly war-torn communities...

Επιστροφή