Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : ΙΣΤΑΜΕ: Διάλογος για την «Πόλη που θέλουμε»,

Διαβάστηκε: 617 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΙΣΤΑΜΕ - www.istame.gr Διάλογος για την «Πόλη που θέλουμε», Μια νέα αντίληψη για την πόλη Η πόλη είναι σήμερα ο βασικότερος τόπος συνάθροισης πληθυσμών, ο κυριότερος χώρος συνεύρεσης πολιτισμών, ο σπουδαιότερος πόλος οικονομικής ανάπτυξης, και το ισχυρότερο πεδίο κοινωνικών δραστηριοτήτων. Σήμερα, περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε μεγάλες ή μικρότερες πόλεις και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 60% τα επόμενα είκοσι χρόνια. Παράλληλα, οι πόλεις έχουν διαμορφωθεί ως τα σημαντικότερα κέντρα της οικονομικής δραστηριότητας και της συσσώρευσης του παγκόσμιου πλούτου. Περισσότερο από χώρους υποδοχής, αποτελούν το φυσικό σκηνικό των κοινωνικών και πολιτιστικών συναντήσεων, απ’ όπου γεννιούνται ταυτόχρονα προσδοκίες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και εντάσεις που μπορούν να είναι καταστροφικές...

Επιστροφή