Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium

Διαβάστηκε: 624 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium We, the representatives of Governments, being guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, meeting at this special session of the General Assembly to review the implementation of the Habitat Agenda, to recognize progress, and to identify obstacles and emerging issues, reaffirm our will and commitment to implement fully the Istanbul Declaration on Human Settlements [Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), chap. I, resolution 1, annex I.] and the Habitat Agenda and decide on further initiatives, in the spirit of the United Nations Millennium Declaration.[Resolution 55/2.] The Istanbul Declaration and the Habitat Agenda [Ibid., annex II.] will remain the basic framework for sustainable human settlements development in the years to come...

Επιστροφή