Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Ο ορισμός της Αειφόρου Πόλης

Διαβάστηκε: 1023 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αειφόρος πόλη είναι: μια πόλη δίκαιη, όπου η δικαιοσύνη, η τροφή, η στέγαση, η εκπαίδευση και η ελπίδα είναι κατανεμημένες με ισόνομο τρόπο και όπου ο κάθε ένας συμμετέχει στην διακυβέρνησή της, μια πόλη όμορφη, όπου η τέχνη, η αρχιτεκτονική και το τοπίο εξάπτουν τη φαντασία και συγκινούν το πνεύμα, μια πόλη δημιουργική, όπου το ανοικτό πνεύμα και ο πειραματισμός κινητοποιούν όλο το δυναμικό και τους πόρους της, μια πόλη οικολογική, που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, όπου το τοπίο και ο κτιστός χώρος είναι ισορροπημένα και όπου τα κτίρια και τα τεχνικά έργα είναι ασφαλή και αποδοτικά όσον αφορά στη χρήση των φυσικών πόρων, μια πόλη οικεία, όπου ο δημόσιος χώρος ευνοεί την ανταλλαγή πληροφορίας, την έκφραση συναισθημάτων κοινότητας και την κινητικότητα, καθώς και κάθε είδους κοινωνική έκφραση, μια πόλη συμπαγής και πολυκεντρική, που προφυλάσσει την ύπαιθρο, συγκεντρώνει και ενσωματώνει τις κοινότητες στις γειτονιές και βάζει σε προτεραιότητα την γειτνίαση, μια πόλη πολυποίκιλη, όπου ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που συναντώνται δημιουργούν κίνηση, έμπνευση και γεννούν μια σημαντική δημόσια ζωή.

Επιστροφή