Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανακοίνωση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1998

Διαβάστηκε: 695 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Ανακοίνωση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1998 Πλαίσιο Δράσης... Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε προγενέστερη, του 1997, Ανακοίνωση της ΕΕ με τίτλο "Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση" ...

Επιστροφή