Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 3, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

Τίτλος :  Ρίτα Καραβασίλη, Συμβούλιο Περιβάλλοντος της 8ης Μαρτίου 2001

Διαβάστηκε: 804 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001, Ρ(ίτα) Κ(αραβασίλη). Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στις 8 Μαρτίου 2001, είχε ως βασικό θέμα συζήτησης το 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης για την επόμενη δεκαετία (2001-2010), το οποίο συζητήθηκε και στο πλαίσιο άτυπης συνάντησης με υπουργούς των υποψηφίων χωρών, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους προτεραιότητας για τα επόμενα δέκα χρόνια, με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2010 το μέλλον μας, η επιλογή μας». Η υιοθέτηση στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη συνδέεται, οριζόντια, με το επίσης καίριο θέμα της ενσωμάτωσης βιώσιμων περιβαλλοντικών επιλογών σε όλες τις τομεακές πολιτικές...

Επιστροφή