Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 3, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

Τίτλος : Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, Η οικονομία της φούσκας

Διαβάστηκε: 976 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η οικονομία της φούσκας Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος Θα ξεκινήσω με μια αξιωματική πρόταση: το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη δυναμική της συσσώρευσης του κεφαλαίου και της παραγωγικής επένδυσης του οικονομικού πλεονάσματος, οδηγείται, λόγω των εντάσεων και ανισορροπιών, που προκαλεί η κατανομή του εισοδήματος (το καίριο, κατά τον Ρικάρντο, πρόβλημα της οικονομικής επιστήμης), σε εγγενή αστάθεια. Η κυρίαρχη οικονομική ορθοδοξία, με τη μορφή της νεοκλασικής θεωρίας, αρνείται, ωστόσο, το αναπόφευκτο των οικονομικών κρίσεων και μιλάει απλώς για "οικονομικές διακυμάνσεις". Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι της νεοκλασικής ορθοδοξίας δεν αποδέχονται τις οικονομικές κρίσεις ως εξυγιαντικές διαδικασίες του συστήματος, λόγω ακριβώς του τεράστιου κοινωνικού κόστους, που συνεπάγεται αυτό το "καθάρισμα" της αγοράς μέσω των κρίσεων: ανεργία, καταστροφή παραγωγικού δυναμικού, πτώση των ημερομισθίων και γενικά μείωση των εισοδημάτων, οικονομική συρρίκνωση συνοδευόμενη από πτώση των τιμών, υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου...

Επιστροφή