Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 3, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

Τίτλος : Μάριος Χαϊνταρλής, Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών στο Σ.τ.Ε.

Διαβάστηκε: 1026 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μια δίκη για το περιβάλλον Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών στο Σ.τ.Ε. Μάριος Χαϊνταρλής Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου και Περιβάλλοντος. Η νομική και ειδικότερα η δικαστική προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται συνήθως με την επιθυμία των πολιτών να αποτρέψουν ορισμένα μεγάλα έργα. Τα έργα αυτά (λ.χ. έργα οδοποιίας, φράγματα, αεροδρόμια κλπ.), από την ίδια τους τη φύση, δύσκολα εναρμονίζονται με τις φυσικές διεργασίες. Ωστόσο, αυτή δεν είναι παρά μόνον η μια όψη της πραγματικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γενικευθεί οι αντιπαραθέσεις για τις χρήσεις γης που φέρουν αντιμέτωπους τους πολίτες με τους κυβερνητικούς φορείς. Αυτό έχει οδηγήσει στην αμφισβήτηση διοικητικών αποφάσεων που, σ’ ένα πρώτο τουλάχιστον επίπεδο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν φιλοπεριβαλλοντικές...

Επιστροφή