Ενότητα :Για την Ευώνυμο

Τίτλος : Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης

Διαβάστηκε: 1766 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης

 

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Παρέχει όμως την δυνατότητα φωτοτύπησης, αναζήτησης στον υπολογιστή και εκτύπωσης καταλόγου με την βιβλιογραφία που ενδιαφέρει τον επισκέπτη.

Οι συναλλασσόμενοι με την Βιβλιοθήκη δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί της.

Η Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με βάση την προσωπική συλλογή βιβλίων και περιοδικών ενός από τα μέλη της, και στην αρχή αριθμούσε περίπου 7.000 έντυπα -4.000 βιβλία και 3.000 περιοδικά- συνολικά. Στη συνέχεια, με τη φροντίδα και τις προσπάθειες των μελών, των συνεργατών και των φίλων της Ευωνύμου, συμπληρώθηκε και εμπλουτίστηκε με βιβλία και περιοδικά που είτε αγοράστηκαν είτε δωρίσθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δωρεές προς την Ευώνυμο:

·   Ολόκληρο το αρχείο του κόμματος των Οικολόγων – Εναλλακτικών, της περιόδου που εκπροσωπήθηκε στη Βουλή, το οποίο θα ενταχθεί σταδιακά στη συλλογή της Ευωνύμου

·   Από μέλος της Βιβλιοθήκης τα τεύχη των 30 τελευταίων ετών, του πολύ σημαντικού περιοδικού National Geographic.

·   Από άλλο μέλος επίσης, όλα τα πανεπιστημιακά βιβλία του τμήματος Δασολογίας του ΑΠΘ...

Επιστροφή