Ενότητα :Για την Ευώνυμο

Τίτλος : Υλικό Ευωνύμου - Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστηκε: 2113 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Το υλικό της Ευωνύμου - Βάσεις Δεδομένων

 

Το υλικό της Βιβλιοθήκης συγκεντρώθηκε από τα μέλη και τους συνεργάτες της και περιλαμβάνει:

(15.000) βιβλία,

(15.000) περιοδικά (που αντιπροσωπεύουν περίπου 1.300 διαφορετικούς τίτλους),

φυλλάδια, αποκόμματα τύπου, υλικά συνεδρίων, εργασίες ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Οικολογικών Κινήσεων, Συλλόγων, Δήμων, Επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Νομοθετικά κείμενα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικές εκθέσεις, ειδικά Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστημιακές και σχολικές εκδόσεις, ημερολόγια, αφίσες, σλάϊντς, βιντεοταινίες, CD-ROM,

(1.000 περίπου) χάρτες

(περισσότερες από 800) γκραβούρες

(συνολικά περισσότερες από 20.000) φωτογραφίες και καρτ ποστάλ

(200 περίπου) παλαιά ημερολόγια (το παλαιότερο, «Ο Χρόνος, Ημερολόγιον του Έτους 1863)

εκατοντάδες θεματικά ντοσιέ με αποκόμματα τύπου, φυλλάδια, εισηγήσεις συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω υλικών, είναι ελληνόγλωσσα. Υπάρχει όμως και ένας αριθμός ξενόγλωσσων εκδόσεων και ένα αρκετά μεγάλο δείγμα (όχι σειρές, πάντα) από ξενόγλωσσα οικολογικά περιοδικά (περισσότερα από 3.000 τεύχη, από 200 διαφορετικά έντυπα, από 50 χώρες).

 

Το υλικό της Βιβλιοθήκης καλύπτει εκδόσεις των δύο, τελευταίων αιώνων (το παλαιότερο, μέχρι στιγμής, ελληνόγλωσσο βιβλίο είναι του 1815 και ξενόγλωσσο του 1787, ενώ το παλαιότερο περιοδικό είναι του 1840).

 

 

Βάσεις Δεδομένων

 

 Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού της Ευωνύμου έχει καταχωρηθεί σε Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων και οι εγγραφές σε αυτήν ανέρχονται σε 16.500. Στο πλαίσιο προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έγινε αποδελτίωση περιοδικών (6.000 τεύχη από 1.000 περίπου διαφορετικούς τίτλους), από όπου έχουν παραχθεί 60.000 καταγραφές άρθρων (από το 1840 έως σήμερα). Για κάθε ένα από τα 60.000 άρθρα υπάρχει η βιβλιογραφική καταγραφή, ενώ παρουσιάζονται οι «ταυτότητες» (ελληνικά και αγγλικά) όλων των τίτλων των περιοδικών από όπου αντλήθηκαν τα άρθρα αυτά, ενώ από κάθε τίτλο περιοδικού παρουσιάζεται ένα πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf.

 

Στη Ευώνυμο υπάρχουν ακόμη:

 

Βάση Δεδομένων με το σύνολο των (15.000) περιοδικών που υπάρχουν στην Ευώνυμο (1.300 τίτλοι περιοδικών με τα συγκεκριμένα τεύχη που υπάρχουν από κάθε τίτλο στο αρχείο της Ευωνύμου)

Βάση Δεδομένων με φωτογραφίες, γκραβούρες, εικόνες, καρτ ποστάλ, χάρτες, κλπ.

Βάση Δεδομένων στην οποία έχουν καταχωρηθεί διακοσμητικά μοτίβα βιβλίων και άλλων εκδόσεων. Η Βάση ξεκίνησε ως πτυχιακή εργασία 2 σπουδαστών της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με υλικό του αρχείου της Ευωνύμου και την συνεχίζει η Βιβλιοθήκη. Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί 800, περίπου, διακοσμητικά μοτίβα.

Βάση δεδομένων (τετράγλωσση) με επιλεγμένες και αξιολογημένες 500 ιστοσελίδες σε θέματα περιβάλλοντος.

Βάση δεδομένων με εικονογραφικό υλικό από την «Χλωρίδα» και την «Πανίδα» (εργασία σε εξέλιξη)

Το σύνολο του εικονογραφικού υλικού που έχει σκαναρισθεί και υπάρχει σε ηλεκτρονικά αρχεία, ανέρχεται σε 30.000 εικόνες 

Από το υλικό αυτό ολοκληρώνονται, σε πρώτη φάση, δύο βάσεις δεδομένων: η μία με τραμ (6.000 εικόνες –γκραβούρες, φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, χάρτες, πίνακες- με όλη την ιστορία των μέσων σταθερής τροχιάς, το τραμ στην Ελλάδα παλιότερα και το τραμ σε όλο τον κόσμο) και η δεύτερη με εικόνες από τον Όλυμπο (1.200 εικόνες, φωτογραφίες, γκραβούρες, καρτ ποστάλ, χάρτες, πίνακες, κλπ) η οποία θα ενταχθεί στην ειδική σελίδα για τον Όλυμπο..

 

Επιστροφή