Ενότητα :Βιβλιογραφία

Τίτλος : Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:Αρχιτεκτονική, Δόμηση, Ενέργεια, Κατοικία, Οικολογία, Υλικά, Φύση

Διαβάστηκε: 1044 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία

Αρχιτεκτονική, Δόμηση, Ενέργεια, Κατοικία, Οικολογία, Υλικά, Φύση

Από το  Αρχείο

Της  Ευωνύμου  Οικολογικής  Βιβλιοθήκης

(το σύνολο των βιβλίων και περιοδικών που αναφέρονται στη συνέχεια, μπορεί να αναζητηθεί στο αρχείο της Ευωνύμου  Οικολογικής  Βιβλιοθήκης)

 

 

Συγγραφείς

Τίτλος

Κατηγορία

Στοιχεία έκδοσης

Φυσική περιγραφή

Φορείς

 

2η εθνική έκθεση σε εφαρμογή της σύμβασης -πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή: [πρόοδος της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών CO2 και  άλλων αερίων ...

Βιβλίο     Αρ.εισαγωγής: 3362

Αθήνα:

ΥΠΕΧΩΔΕ, 1997

95 σελ., πίν.

 

Επιστροφή