Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΩΜΑΣ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Διαβάστηκε: 933 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΩΜΑΣ Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Σεπτέμβριος 2004) Τρία τρισεκατομμύρια δολάρια (ή αλλιώς περίπου 10% του παγκόσμιου εγχώριου προϊόντος) είναι ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του κλάδου των κατασκευών. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της συνολικής απασχόλησης (111 εκατ. εργαζόμενοι παγκοσμίως). Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο βιομηχανικό εργοδότη στην Ευρώπη, παρέχοντας το 7,5% της συνολικής απασχόλησης ή αλλιώς το 28% της βιομηχανικής απασχόλησης, ενώ αντιπροσωπεύει το 10% περίπου του κοινοτικού εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π). Απ’ αυτό το ποσοστό ένα 3-4% αφορά στα δομικά υλικά, ένα τομέα που απασχολεί περί τα 2,5 εκατ. εργαζόμενους στην ΕΕ. Αντίστοιχα είναι τα μεγέθη και στις ΗΠΑ, όπου οι κατασκευές αντιστοιχούν στο 12% του Α.Ε.Π. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η δυναμική που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος, τον έχει αναδείξει σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως προκύπτει από μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), ενώ το 1993 η συμβολή του κλάδου στο Α.Ε.Π. κυμαινόταν στο 11,8%, το 2000 διαμορφώθηκε σε 16,5%. Την περίοδο 2001-2004 μάλιστα εκτιμάται ότι η συμβολή του κλάδου στο Α.Ε.Π. θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και θα φτάσει το 2004 στο 20,7%...

Επιστροφή