Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 3, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

Τίτλος : Βάσω Κανελλοπούλου, Διαβάσαμε: Συνεργασία Ελλάδας Τουρκίας σε θέματα Περιβάλλοντος

Διαβάστηκε: 942 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Β(άσω) Κ(ανελλοπούλου). Το "Μνημόνιο Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος" που υπεγράφη στις 20/1/2000 στην Αγκυρα προβλέπει ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να εξασφαλισθεί η βιώσιμη διαχείριση των πόρων...

Επιστροφή