Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : ΛΟΥΚΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ "

Διαβάστηκε: 1153 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σεπτέμβριος 2004) ΛΟΥΚΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Ειδικός Επιστήμονας Υπ. Ανάπτυξης Στις αρχές Νοεμβρίου του 1986 δέκα έως τριάντα τόνοι χημικές ουσίες, εκ των οποίων και θανατηφόρες συνθέσεις υδραργύρου, χύθηκαν στον ποταμό Ρήνο μετά από έκρηξη που προκλήθηκε σ’ ένα εργοστάσιο κοντά στη Βασιλεία. Τις επόμενες ημέρες το δηλητηριασμένο νερό εξαπλώθηκε στις γερμανικές, γαλλικές και ολλανδικές όχθες του ποταμού, σκοτώνοντας στο πέρασμα του εκατομμύρια ψάρια και άλλα ζωικά και φυτικά είδη. Ενώ οι Ολλανδοί θα αναγκαστούν να αλλάξουν πηγή τροφοδοσίας πόσιμου νερού, το μολυσμένο νερό θα συνεχίσει το καταστροφικό του έργο καταλήγοντας στη Βόρειο Θάλασσα. Τίποτε δεν θα μπορούσε να αποδείξει στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη με τρόπο πιο συνταρακτικό ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα και πρέπει να αντιμετωπίζεται σε διεθνή κλίμακα. Συνεπώς, η ανάπτυξη δεν είναι συνώνυμη μόνο της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η κατεύθυνση Ανάπτυξη - Περιβάλλον έχει πλέον γίνει γενικότερα αποδεκτή. Έτσι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν -ταυτόχρονα και για το μακροπρόθεσμο συμφέρον- με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, για τη βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης επιβεβαίωσε την πολιτική προτεραιότητα της ένταξης του περιβάλλοντος στις διαρθρωτικές πολιτικές και στη γεωργική πολιτική στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 2000...

Επιστροφή