Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 3, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

Τίτλος : Αποστόλης Παραλίκας, Διαβάσαμε: Τουρκία και Περιβάλλον

Διαβάστηκε: 919 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ Τουρκία και Περιβάλλον, Α(ποστόλης) Π(αραλίκας). Ποια είναι η κατάσταση στη γειτονική χώρα, όσον αφορά το περιβάλλον; Παρουσιάζουμε στη συνέχεια μερικές από τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (του γνωστού ΟΟΣΑ), όπως περιγράφεται στην Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (Environmental Performance Review) του Οργανισμού για την Τουρκία. Ο ΟΟΣΑ αποτελείται σήμερα από 30 χώρες μέλη, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Τουρκία, και πρωταρχικοί άξονες της δραστηριότητάς του αποτελούν ο οικονομικός και νομισματικός τομέας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει δραστηριότητες και στον περιβαλλοντικό τομέα, υπό το πρίσμα βέβαια της οικονομικής και αναπτυξιακής λογικής που διέπει τη φιλοσοφία του οργανισμού...

Επιστροφή