Ενότητα :Τεύχος 57, Φεβρουάριος 2006

Τίτλος : Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη, Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: «στα .... αζήτητα» του ΥΠΕΧΩΔΕ

Διαβάστηκε: 942 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Αναλύσεις 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

«στα .... αζήτητα» του ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Αρχιτέκτων d.p.l.g. – χωροτάκτης – πολεοδόμος

πρ. Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος

 

Άπρακτη πέρασε η 4η Ιανουαρίου, ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Όχι μόνο δεν ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, αλλά δεν έγινε δημόσια διαβούλευση για το περιεχόμενό της και τις σημαντικές αλλαγές, που θα επιφέρει στον τομέα της κατασκευής.  

Έτσι, πέρασαν άπρακτες και άλλες ημερομηνίες ή και οδηγίες, όπως η οδηγία 93/76/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την 21475/4707 ΚΥΑ (ΦΕΚ 880 Β/ 19-08-98) σχετικά με «όρους και προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων». 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, που παρήγαγε κατά την περίοδο 1994-2001, σημαντικό έργο για την εφαρμογή, έπαψε να ασχολείται και τηρεί «σιγήν ιχθύος», ακόμη και σήμερα, παραπέμποντας το θέμα στο ΥΠΑΝ, παρά το ότι του πέφτει το κύριο βάρος, λόγω αρμοδιότητας...

 

Επιστροφή