Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 4, ΜΑΪΟΣ 2001

Τίτλος :  Μάριος Χαϊνταρλής, Για μια σύγχρονη νομοθετική πολιτική περιβάλλοντος;

Διαβάστηκε: 967 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Δίκαιο περιβάλλοντος

 

Για μια σύγχρονη νομοθετική πολιτική περιβάλλοντος;

        

                                                       Μάριος Χαϊνταρλής

 

Πολλές φορές και για πολλά θέματα του δημόσιου βίου μας διατυ­πώνεται η άποψη, ως μόνιμη σχεδόν επωδός, ότι δεν υπάρχει ανάγκη νέων νόμων και αρκεί απλώς η εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων. Αυτομάτως όμως τίθεται το ερώτημα: ισχύει η παραδοχή αυτή στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος;

Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πως δεν ισχύει. Η παραδοχή αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί στο συγκεκριμένο τομέα έγκυρη μόνον στο μέτρο που είχε υπάρξει, την τελευταία έστω δεκαετία, μια συγκρο­τημένη, συνεκτική και στο μέτρο του δυνατού ολοκληρωμένη στρατη­γι­κή στα θέματα περιβάλλοντος και αντίστοιχη ενότητα νο­μο­­θετικής πολι­τικής...

Επιστροφή