Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 4, ΜΑΪΟΣ 2001

Τίτλος : ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ, Από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2000

Διαβάστηκε: 753 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ

 

Ο ΔΑΙΜΩΝ αντιγράφει….και τα σχόλια περιττεύουν

(Από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2000)

 

Θέμα 1: Ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής

 

Παρά την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης για κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος στον ΄Αγιο Νικόλαο Γαυρίου, η Νομαρχία Κυκλάδων και το Πολεοδομικό γραφείο ΄Ανδρου αρνήθηκαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή της με αποτέλεσμα να παραμένει ανεκτέλεστη από το 1994.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε επανειλημμένα με τούς ανωτέρω δύο αρμόδιους φορείς οι οποίοι όμως επικαλούμενοι έλλειψη πόρων, δήλωσαν αδυναμία εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης. Προκειμένου να εκλείψει η προσχηματική αυτή δικαιολογία (το απαιτούμενο ποσό είναι πολύ μικρό), ο Συνήγορος του Πολίτη μερίμνησε ώστε να εγκριθεί πίστωση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο στις 19.05.2000 διέθεσε τα απαραίτητα κονδύλια στη Νομαρχία…

Επιστροφή